Högre utbildning i ett nytt skede

Varje år gör Högskoleverket en sammanfattning av utvecklingen inom svensk högre utbildning. Årets sammanfattning visar att mycket har blivit mindre: Färre studenter i både grund- och forskarutbildning, färre sökande till högskolan, färre manliga studenter, färre lärare och mindre forskningspengar. Vi är inne i ett nytt skede i utvecklingen inom en sektor som vuxit kontinuerligt under nästan två decennier.

Källa: Högskoleverket

tillbaka

Redigera
Share Dela