BTH:s personaltidning nr 5, 2006

Doktorshatt med doktorsring ovanpå

Ledaren

Akademi sydost - en del av vår framtid

Den 26 oktober avhölls en konferens om samverkan vid Växjö universitet. I debatten fanns sju olika experiment med samverkan mellan svenska och utländska lärosäten, och dessutom redogjordes för det danska exemplet Syddansk universitet, som uppstod genom en fusion av fyra lärosäten 1998. Utan tvekan framstod Akademi sydost som det mest framgångsrika av alla redovisade.

Krönikan

Efter kanelbullen - men innan tomten - kom den akademiska högtiden

Jag är en riktig högtidsmänniska som håller stenhårt på traditioner och envist försöker få alla andra att göra detsamma. Vid jul när det ska pyntas hemma är det samma visa varje år. Mamma försöker gömma ett par lådor pynt, jag letar upp varenda tomte och ängel under parollen ”Den har vi ju alltid haft”.

Profilen

Hedersdoktorn håller hållbarheten högt

Under den akademiska högtiden promoverades Leif Johansson till hedersdoktor vid BTH.

– Det känns jättetrevligt. Det är en fin högskola med kunskap inom hållbar utveckling som är ett ämne jag representerar, säger Johansson.

Övriga artiklar

Blekinge ensamma om ökning

I år skrev drygt 34 000 personer högskoleprovet. Men det är inte bara i Sverige man kan skriva provet. Runt om i Europa skriver utlandssvenskar högskoleprovet på svenska skolor och i Afghanistan, Liberia och Kosovo bänkar sig FN-soldater för att pröva sina förmågor.

BTH prisat för We Know IT

BTH har vunnit Leonardo da Vinci Kvalitetspris 2006 för projektet “We Know It -Workshops for Exchanging Knowledge within International Themes”.

Promovering, tal och fanfarer

Förväntansfullt och högtidligt. Nervösa leenden och fotoblixtar. Den 13 oktober firade BTH sin 17-årsdag genom den akademiska högtiden där även elva nya doktorer promoverades.

Prisutdelning vid högtiden

När högskolan den 13 oktober höll Akademisk högtid delade man ut pris till årets forskare samt BTHs pris för excellenta insatser inom grundutbildningen. Studentkåren delade också ut pris till den som studenterna röstat fram till årets lärare.

Han ska locka studenter från Indien till BTH

Gurudutt Kumar Velpula kom till Sverige och BTH för att bli student på Electrical Engineering. Nu är studierna avslutade och för Gurudutt Kumar Velpula väntar nu ett utmanande jobb med att marknadsföra BTH på sin hemmaplan i Indien.

– På BTH behandlas internationella och svenska studenter på samma sätt, det är fantastiskt. Mitt jobb att marknadsföra Sverige och BTH ser jag som en tacksamhetshandling från mig, säger Gurudutt.

BTHs utbildningsprofil förändras

Sedan den kraftiga nedgången 2001, efter IT-kraschen, har högskolan kämpat på flera fronter för att återhämta det som förlorades då. Resultatet åskådliggörs ovan – BTH har återhämtat sig, till priset av en starkt förändrad utbildningsprofil.

Nya rutiner kring masteransökningar

Inför vårantagningen 2007 har vi tagit emot 2310 kompletta ansökningar. Av dessa ligger 749 i en särskild ny mapp i VEGA som heter “Processing”. Detta är en utbyggd funktion som vi kommer att användas oss av när vi måste kontakta den sökandes tidigare lärosäte för att få bekräftat att dokumenten är äkta.

När världen kommer till BTH

Förutom internationella studenter och utbytesstudenter har BTH även kurser för utvecklingsländer på uppdrag av SIDA. Dessa kurser som är biståndsprojekt riktar sig till företag och myndigheter inom telekom-sektorn respektive institutioner som arbetar med stadsplanering.

Minor Field Studies och Linnaeus-Palme

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som har för syfte att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom högskolan.

Friluftsliv i förändring - forskningspengar till BTH

Blekinge Tekniska Högskola har tillsammans med sex andra lärosäten beviljats ett stort sexårigt forskningsprogram om friluftsliv och naturturism. Under den första treårsperioden satsar Naturvårdsverket årligen 5,7 miljoner kronor.

Forskarna i fokus i Virtuellt

Virtuellt är ett minimagasin med nedslag bland forskare vid BTH. Artiklarna beskriver forskningens inriktning och forskarnas drivkraft.

Energi och penningpolitik teman vi ekonomidagen

Den 9 oktober anordnade Managementhögskolan sin årliga ekonomidag på Blekinge Tekniska Högskola. Några teman för dagens föreläsningar var bland annat energimarknaden och penningpolitiken i Sverige.

Nytt antagningssystem

Från och med antagningen till vårens utbildningar är ett nytt nationellt antagningssystem, NyA, i full drift.

ROVER - ett prisbelönat projekt

Projektet ROVER har som övergripande mål att åstadkomma en alternativ lösning för mediadistribution som fungerar i riktig miljö och som kan användas för att erbjuda tjänster relevanta för Content Distribution Network (CDN), till exempel videoströmmande och on-demand-tjänster. Vår lösning ska vara konkurrenskraftig jämte mot andra CDN-leverantörer till exempel Akamai och Mirror Image.

KY-fourm i Karlskrona 22-23 november

De Kvalificerade Yrkesutbildningarna fyller i år, 2006, 10 år. Det firas här i Karlskrona med ett extra festligt jubileums-forum på First Hotel. Samtliga KY-anordnare, från hela Sverige, är inbjudna och hittills har cirka 120 anmälningar inkommit.

Satsning på kvalitet och reformerad lärarutbildning

– Vår syn på högskoleutbildningar är att platsexpansionen under senare år absolut har gått ut över kvaliteten i utbildningen; det har blivit färre lärarledda timmar, gruppstorleken har ökat och många hoppar av sin utbildning. Då det inte generellt finns någon efterfrågan på ett så högt antal akademiker känns det inte aktuellt med det 50- procentsmål som förra regeringen satte upp, säger Lars Leijonborg.

2,7 miljoner mobila studenter i världen

År 2004 fanns det 2,7 miljoner studenter på högskolenivå i världen som studerade i ett annat land än det egna.

Dessutom

Personalavdelningen tipsar

Information om nyanställda.

Redaktionellt

Redigera
Share Dela