Lite nedåt men mest uppåt

Så kan man sammanfatta söktrycket till höstens utbildningar. Ansökningar till grundutbildningsprogram har minskat med ca 10 procent, vilket är i linje med utfallet för hela landet.

Även om det varierar lite mellan utbildningarna så kan nedgången betecknas som allmän. Det finns därför skäl att tro att åtminstone en del kommer att hämtas upp med efteranmälningar under sommaren. Det är en tydlig trend att allt fler ansöker allt senare. Dessutom så rekryterar programmet Litteratur, Kultur och Digitala Medier även internationellt. Hanteringen av dessa anmälningar är separat och ingår därför inte i de officiella söksiffrorna.

Drygt 800 ansökningar finns registrerade hittills, vilket är fyra ggr så många som förra året. Nu vet vi att det är väldigt mycket luft i dessa siffror, så vad det blir av det i form av studenter som verkligen kommer hit får vi återkomma till.

Antal ansökningar till magisterprogram som ges på engelska har också ökat rejält, från ca 3400 förra året till 5400 i år. Detta har resulterat i att antaetl antagna fördubblats till ca 2000. Förra året blev hela 43 procent av de antagna också studenter hos oss.

Dessutom ökar antalet sökande till sommarkurser jämfört med förra året. Fristående kurser till hösten har färre sökande, men här förväntar vi oss många och mycket sena efteranmälningar.

Text: Tomas Johansson

tillbaka

Redigera
Share Dela