Stora sökguiden öppnar nya dörrar

Ett helt nytt läromedel har tagits fram vid blekinge tekniska högskola. stora sökguiden är en blandning mellan en kursbok, ett läromedel och en webbplats.

Stora Sökguiden är en sökguide som är anpassad till olika behov. Tanken är att man, genom att utnyttja internets olika möjligheter, ska kunna utforma kurser i informationssökning som är anpassade efter individernas önskemål och behov. Här finns mycket mer än bara text. Med film, ljud, animationer och interaktivitet ska man kunna konkretisera problemställningar på andra, och ibland även bättre, sätt än enbart genom text.

Stora Sökguiden, som är framtagen vid Blekinge Tekniska Högskola, är en stor händelse inom biblioteksvärlden. Såväl nationellt som internationellt. Den ska både kunna användas i distansstudier och på plats. Dessutom ska den fungera som ett lektionsverktyg för bibliotekarier och lärare samt även vara en poänggivande kurs i informationssökning.

Stora Sökguiden togs från början fram för studenterna. Nu ligger den helt öppen och det blir därmed även möjlighet för allmänheten att lära sig hitta information på ett enkelt sätt.

Text: Sara Persson

tillbaka

Redigera
Share Dela