2,7 mobila studenter i världen

År 2004 fanns det 2,7 miljoner studenter på högskolenivå i världen som studerade i ett annat land än det egna.

Det framgår av den nyligen publicerade statistiken i OECD:s årliga översikt Education at a Glance. Siffran innebär en ökning med 8 procent i jämförelse med föregående år. Mer än 50 procent av alla dessa studenter fanns i fyra länder: USA (22 procent), Storbritannien (11), Tyskland (10) och Frankrike (9). I fyra länder svarar mobila studenter eller forskarstuderande för 20 procent eller mer av alla examina.

Det gäller Australien, Kanada, Schweiz och Storbritannien. I länder som Finland och Sverige har 30 procent av de inresande studenterna valt studier inom det naturvetenskapliga, tekniska eller lantbruksvetenskapliga fältet.

Som vanligt är OECD:s rapport fylld av intressanta jämförelsetal kring utbildning på olika nivåer. Generellt sett ligger de nordiska länderna väl framme inom de olika områden som granskats.

Ur Nyheter & Debatt nr 6

Redigera
Share Dela