Akademi sydost får gemensamt holdingbolag

Under utbildnings- och kulturminister leif pagrotskys besök vid högskolan i kalmar meddelade han att regeringen i juni kommer att bifalla akademi sydosts ansökan om holdingbolag.

Akademi sydost, det vill säga den strategiska alliansen mellan Högskolan i Kalmar, Växjö universitet och Blekinge Tekniska Högskola, har under flera år arbetat för att få bilda ett holdingbolag. Vid ett flertal tillfällen har regeringen uppvaktats i frågan. Vid Leif Pagrotskys besök på Högskolan i Kalmar kom det efterlängtade beskedet att regeringen i budgetpropositionen föreslår att Akademi sydost får särskilda medel för att bilda ett nytt gemensamt holdingbolag.

I skälen till förslaget säger regeringen att modellen där lärosätena samarbetar genom ett regionalt förankrat holdingbolag kan stärka möjligheterna att utnyttja och utveckla regionens processer för kommersialiseringen.

Lars Haikola säger att det är positivt att de tre lärosätena i Akademi sydost nu med ett gemensamt holdingbolag kan arbeta mer aktivt med samverkan och kommersialisering.

tillbaka

Redigera
Share Dela