Ky-forum i karlskrona 22-23 november

De kvalificerade yrkesutbildningarna fyller i år, 2006, 10 år. det firas här i karlskrona med ett extra festligt jubileums-forum på first hotel. samtliga ky-anordnare, från hela sverige, är inbjudna och hittills har cirka 120 anmälningar inkommit.

Programtemat är Internationalisering, viket vi här på Blekinge College och Yrkeshögskola/BTH länge, i ovärderligt samarbete med International Office, framgångsrikt jobbat för.

Blekinges Landshövding Ingegerd Wärnersson, ursprunglig idégivare till de kvalificerade yrkesutbildningarna, är inbjuden som viktig KY-profil och föreläsare, liksom Sonja Eriksson, generaldirektör för Myndigheten för Kvalificerad yrkesutbildning. Rektor Lars Haikola medverkar i programmet för BTH, och Inger Johansson, utbildningschef för BCY. Även representanter från International Office kommer att finnas med, och visa på hur man gör för att lyckas i internationaliseringsarbetet.

Bland ytterligare gästföreläsare hoppas vi kunna räkna in också representant från Utbildningsdepartementet, för att i programmet få in den nya regeringens syn på framtiden för KY, yrkesutbildningar totalt och det svenska utbildningsväsendet som helhet - i en allt mer internationell värld.

Workshops tillsammans med lärare och KY-studenter, med färska internationella erfarenheter av LIA (lärande i arbete) på olika håll ute i världen, kommer att öppna för frågor och diskussioner hos Hyper Island i Ångpannan på Stumholmen. Eventuellt hinns också med ett kort besök på Marinmuseum hos de berömda galjonsfigurerna, innan Riksförbundets medlemsmöte tar vid – och därefter välförtjänt jubileums-middag.

Forumet anordnas av Blekinge College och Yrkeshögskola på uppdrag av Riksförbundet för kvalificerad yrkesutbildning. Dagarna i Blekinge blir förhoppningsvis ett såväl trevligt som lärorikt och minnesvärt arrangemang i världsarvsstaden Karlskrona.

Text Maina Wahlberg

Redigera
Share Dela