Det är kul att vara kaxig

Sara Eriksén

Hon är professor, forskningsledare och har ett stort antal bollar i luften samtidigt. sara eriksén blev nyligen gästprofessor vid högskolan väst och arbetar mycket med att skapa ett stort nätverk och utöka samarbetet med andra högskolor.

För ett år sedan bytte Sara Eriksén sektion. Nu arbetar hon på sektionen för teknik vid avdelningen för interaktion och systemdesign. Hon har ständigt många projekt igång, men inget av det som hon är engagerad i har hon fått serverat på silverfat.

– Man måste jobba för det, det är ingen som säger varsågod här får du en forskargrupp. Det gäller att stampa upp ett område själv, men för det krävs mycket fotarbete. Fast det tycker jag är kul, hellre det än armbågsarbete, säger Sara Eriksén.

Informatik en korsbefruktning

Informatik, som är Sara Erikséns ämne, klassas på BTH som ett teknikämne. Det är något som Sara Eriksén tycker är bra, men hon vill gärna peka på att det även finns ett bredare perspektiv.

– Informatik är en slags spännande korsbefruktning mellan teknik och samhällsvetenskap, mellan design och reflektion. Det är ett litet ämne här, men vi samarbetar mycket med andra högskolor i landet och får på så sätt toppkompetens från olika håll. Tack vare samarbetet får vi också en större grupp med doktorander som kan hjälpa och stötta varandra, säger Eriksén.

Sara Eriksén är forskningsledare för Informatics and work, IAW, nyligen blev hon också gästprofessor vid Högskolan Väst. Men forskning är inget Sara Eriksén har sysslat med hela livet. Innan hon halkade in på forskarbanan hade hon jobbat med annat i 20 år.

– Jag disputerade 1998, men jag tror inte att jag hade blivit forskare om det inte varit för att jag hamnat här i Blekinge. Jag gillar den lilla högskolans flexibilitet och närheten till det omgivande samhället och näringslivet som BTH har.

Snabb utveckling

Sara Erikséns forskning låg rätt i tiden. Några år efter det att hon börjat studera arbetet och IT-användningen på några av de medborgarkontor som skapades i olika kommuner under 1990-talet, slog Internet igenom. Det ledde i sin tur till att medborgarnas krav lyftes fram tydligare och att e-tjänster blev aktuella.

– Det har varit en väldigt snabb utveckling och det är jättekul. Det finns andra möjligheter för små, profilerade högskolor att medverka i regional utveckling, vi kan segla på lite andra vatten, ta andra vägar. Det är en av anledningarna till att jag går in som gästprofessor vid Högskolan Väst.

Sara Eriksén ser det regionala samarbetet som något roligt och viktigt. Inte minst för att kunna lyckas internationellt. Hon ser Bolognaprocessen som viktig för forskarutbildningen och ser gärna att BTH lägger mycket krut på nätverkande.

– Det är kul att vara kaxig, men vi ska ha något att stå på när vi är det. Det som jag gått in i har påverkats av att jag ser att vi kan vara starka som en liten, kompetent nod i ett stort nätverk. Men vi behöver dela en vision och idé, det går inte att skaka hand med alla.

Text och bild: Sara Persson

tillbaka

Redigera
Share Dela