Intranytt # 7

Tema: regional utveckling

Julkort

Ledaren

En exempelhögskola med prestationskrav

Högskolan är idag en efterfrågad partner! Närhelst ett utvecklingsprojekt riggas så är det obligatoriskt att engagera högskolan som en part.

Tema: regional utveckling

Ett drivhus för Blekinges tillväxt

Region Blekinge har det samlade politiska ansvaret för utvecklingen i Blekinge.

Samarbetsprojekt med Region Blekinge

Region Blekinge är både samarbetspartner och medfinansiär till många projekt på högskolan.

Kunskapsspridning stimulerar regionalt samarbete

Kunskapsspridning till små och medelstora företag är ett projekt som riktar sig till företag inom Mål 2-området i Blekinge.

Östersjöregionen ett expansivt område

Ett av de sista seminarier som anordnades inom projektet Kunskapsspridning var ”Förbättra din lönsamhet med hjälp av Marknadsplats Östersjön”.

Betalsystem för tung trafik

Forskare vid BTH har tagit fram ett förslag till differentierat betalsystem för tung trafik.

Dessutom

2004 på sektionen för management

Sektionen för management önskar god jul och berättar vad som hänt under året.

2004 på sektionen för teknik

Sektionen för teknik önskar god jul och berättar vad som hänt under året.

Myndighetsinformation

Läs nyheter från bland annat högskoleverket och utbildningsdepartementet.

Redaktionellt

Redigera
Share Dela