Intranytt, nummer 4 2006

BTH:s personaltidning nr 4, 2006

Röda bär

Ledaren

BTH Framtidskapital - en framtida konkurrensfördel

BTH Framtidskapital har nu fungerat i ett år. Avsikten med detta projekt är att stärka BTHs forskningsfinansiering. BTH Framtidskapital behöver ytterligare en tid för att finslipa verktygen och för att fullfölja de först påbörjade projekten. Därefter kommer det att vara ett självklart inslag i Högskolans verksamhet och utgöra en av våra konkurrensfördelar

Krönikan

Sommar, semester och sand mellan tårna

Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doft av kaprifol. Svensk sommar kan vara både lata dagar i en hängmatta eller frustrerat väntande på att regnet ska sluta vräka ner.

Forskning

Rune Gustavsson är EUs expert

För 12 år sedan kom Rune Gustavsson till BTH från Uppsala universitet. I Uppsala var hand bland annat med och startade upp Swedish Institute of Computer Science, SICS, där han lärde sig att umgås med industrin på ett bra sätt. Nu är han aktuell som expert inom EUs sjunde ramprogram.

Övriga artiklar

Ung Kommunikation ska ge digital kompetens till lärarstudenter

Vi befinner oss just nu mitt i en digital revolution med en mängd nya medier. Medier som dagens ungdomar hanterar som den självklaraste sak i världen. Skolvärlden och lärarna har dock inte hängt med lika bra i denna utveckling. Akademi Sydost har därför startat ett nytt utvecklingsprojekt, Ung Kommunikation.

Effektivt alkoholförebyggande arbete på högskolan

Svensk forskning visar att det är när man är i åldern 18-25 år som man dricker mest alkohol. Det är också i den här åldern som många börjar studera på universitet eller högskola. För nya studenter kan uppfattningen ofta bli att alkohol är en självklar del av högskolan. May Gulis, verksamhetschef vid Studenthälsan på BTH, har på uppdrag av Alkoholkommittén skrivit boken ”Att förebygga alkoholskador i universitets- och högskolemiljö”.

Den hemliga matematiken

Full av energi och entusiasm åker professor Tim Bell till världens alla hörn för att ge sin show ”Computer Science Unplugged”. I mitten av september bjöd BTH in grundskolelärare som läser en matematikkurs till en inspirerande timme med Tim Bell på Kreativum.

Hur lik är du skådespelarna i filmen

Titta in i kameran. Din bild träder fram på skärmen och jämförs samtidigt med den andra bilden. På bara några sekunder får du veta hur bra era utseenden stämmer överens.

Fyra nya avtal med indiska universitet

Under en veckas tid besökte representanter från Blekinge Tekniska Högskola Indien för att utveckla samarbetet mellan länderna. Resultatet av resan blev tre nya avtal med indiska universitet samt ett fjärde som är på gång.

Notiser från högskolevärlden

Nytt kvalitetssäkringssystem på gång

Högskoleverket har nu färdigställt förslaget till nationellt kvalitetssäkringssystem för perioden 2007–2012. I korthet kommer det nya systemet att byggas upp kring fem olika komponenter: granskningar av lärosätenas kvalitetsarbete, ämnes- och programutvärderingar, examensrättsprövningar, tematiska studier och utmärkelser till framstående utbildningsmiljöer.

Fler studenter med utländsk bakgrund

Om arbetsmarknaden på www.studera.nu

Högre utbildning i ett nytt skede

Dessutom

Personalavdelningen tipsar

Information om kontaktpersoner och nyanställda.

Redaktionellt

Redigera
Share Dela