International office - enheten för externa relationer

Senaste nytt inom de internationella projekt, program och områden som koordineras av bths international office.

Internationella ansökningar till magisterprogram

Sista datum för komplettering av ansökningar till BTHs internationella magisterprogram var 15 mars. I skrivande stund har 5 032 kompletta ansökningar inkommit och registrerats, vilket kan jämföras med förra årets 3600. Under bedömningsperioden kommer International Office öppettider att vara begränsade.

Ansökningar till utbytesstudier läsåret 2006/2007

International Office har mottagit totalt 29 ansökningar till utlandsstudier inom BTHs utbytesavtal. Av ansökningarna är 18 till Europeiska universitet; 3 till nordiska universitet och 7 inom bilaterala utomeuropeiska avtal. Detta är något fler ansökningar än föregående år då totalt 21 ansökningar gjordes för utbytesstudier. De utbytesprogram som hanteras på sektionsnivå är inte med i sammanräkningen.

Minor field studies - mfs

BTH har beviljats 252 000 i stipendiemedel inom det Sida-finansierade programmet MFS. Under året kommer 9 stipendier fördelas till studenter inom ämnena fysisk planering, management och hälsovetenskap. 2 av stipendierna är tillgängliga för externa sökanden. Ansökan inför höstterminen 2006 sker till International Office senast den 24 april. Ytterligare ett ansökningstillfälle kommer annonseras under hösten för studenter som vill göra examensarbete under våren 2007.

Linnaeus- palme 2006/2007

Sista ansökningsdatum för lärosätet att söka medel för student- och lärarutbyte inom Linnaeus- Palme var den 20 januari. Från BTH lämnades 5 ansökningar in:

HAL: Utbyte med University of Pretoria, Sydafrika

Planeringsresa University of Botswana, Botswana

MAM: Planeringsresa HCM University of Technology, Vietnam

TEK: Utbyte med National University of Rwanda, Rwanda

TEK/AMT: Utbyte med Kunming University of Science and Technology, Kina

Personalutbyte

BTH har fördelat 12 stipendier för personalutbyten inom Leonardoprojektet We Know IT. Antalet ansökningar har hittills fördelats om 3 från BIB, 3 från EXR, 4 från MAM, 1 från TEK samt 1 från TKS. Merparten av utbytena sker under våren 2006 till workshops vid Universidad Politecnico di Torino/Milano, Italien, INP Grenoble, Frankrike, Universidad Politecnica de Barcelona, Spanien, University of Trento, Italien samt Högskolan i Kalmar, Sverige.

Blekinge College och Yrkeshögskola

Ansökan om stipendiemedel

I samverkan mellan BCY och International Office har en ny projektansökan om stipendiemedel från EU-programmet Leonardo da Vinci lämnats in gällande utlandspraktik för yrkeshögskolans studenter. Svar på om BCYs ansökan om 50 stipendier för utlandspraktik blir godkänd väntas i maj månad 2006.

Text: Johanna Rönn

International Office

tillbaka

Redigera
Share Dela