När världen kommer till bth

Deltagare i BTHs SIDA-projekt

Förutom internationella studenter och utbytesstudenter har bth även kurser för utvecklingsländer på uppdrag av sida. dessa kurser som är biståndsprojekt riktar sig till företag och myndigheter inom telekom-sektorn respektive institutioner som arbetar med stadsplanering.

Avdelningen för Uppdrag och Projekt, del av EXR, här på BTH sänder ut broschyrer, inbjudan och ansökningsblanketter till ambassader världen över. Ambassaderna skickar sedan vidare dessa till berörda institutioner, myndigheter och företag i de olika länderna, som nominerar anställda i höga och medelhöga positioner till kursen. Ett utvalt antal får komma hit för att studera och uppleva Sverige. Kursernas mål är att stärka kompetensen i institutioner och företag och därmed öka utvecklingen i de samarbetande länderna.

Alla kurserna hålls normalt en gång om året, men under 2006 har BTH haft två omgångar per kurs, med cirka 30 deltagare varje gång. Kontraktet med SIDA omfattar fem år.

Det är tre olika utbildningar BTH håller i:

• Transition Strategies for Telecom Operators informerar om hur företaget struktureras effektivast och hjälper telekomföretag förbättra sin konkurrenskraft. Uppgiften är att utarbeta affärsplaner.

• Liberalized Telecom Markets behandlar liberaliseringsprocessen - konkurrenslagstiftning och riktar sig mot befattningshavare i ministerier, regleringsmyndigheter (jämför PTS).

• Intergrated Urban Planning är till för att förbättra kursdeltagarnas kunskaper i hur man kan förbättra infrastrukturen och livsstandarden i snabbt växande stadsområden.

En som var med och startade dessa kurser är Anders Nilsson, sektionschef på Sektionen för Management (MAM). Han tycker att kurserna är bra för sektionerna och BTH eftersom det ger möjlighet till att knyta kontakter till andra länder. Han menar också att det är viktigt för högskolor i västvärlden att hjälpa fattigare länder som inte har samma möjligheter som vi.

Gösta Blücher, professor på Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad (TKS), tycker att kurserna tillför bra kunskap både om andra länder och om vad som präglar vårt eget land. Han anser också att det är ett bra sätt att sprida kunskap om BTH i världen.

Eftersom en kurs inte hinner avslutas innan nästa startar är det alltid full fart på EXR. Hotellrum och föreläsare ska bokas, aktiviteter ska ordnas. Men kursdeltagarna får också en trevlig och lärorik månad här i Sveriges trädgård, och det är ju det som är det viktigaste.

Text AnnaSara Bergkvist

Redigera
Share Dela