Minor field studies och linnaeus-palme

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som har för syfte att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor.

Instrumentet för detta är ett resestipendium för en mindre fältstudie under 8-10 veckor som underlag för en C- alt. D-uppsats eller examensarbete på motsvarande nivå.

I år har BTH tilldelats 9 stipendier främst reserverade till FP, Hälsa och MAM studenter. Mer info finns att hitta på vår webb: www.bth.se/utlandsstudier

Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom högskolan. Den första delen, Linnaeus, gör det möjligt för svenska lärare och studenter att arbeta respektive studera i tredje världen.

Den andra, Palme, erbjuder lärare och studenter i utvecklingsländer att komma till Sverige. Syftet är att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer för att öka de globala kontakterna inom högskolevärlden.

I år(06-07) har BTH blivit tilldelad 871728 kr. De sektioner som deltar är TEK med Maskinteknik avd, HAL och MAM. Aktiviteterna kommer att omfatta lärar- och studentutbyte och planeringsresor.

Sista dag att söka för perioden 2007-2008 är den 1 december 2006.

Redigera
Share Dela