Bths utbildningsprofil förändras

Sedan den kraftiga nedgången 2001, efter IT-kraschen, har högskolan kämpat på flera fronter för att återhämta det som förlorades då. Resultatet åskådliggörs ovan – BTH har återhämtat sig, till priset av en starkt förändrad utbildningsprofil.

Andelen studenter på långa utbildningsprogram, tre år eller längre, är nu under 50 procent. I slutet på 90-talet var motsvarande andel mer än två tredjedelar.

Satsningen på distansutbildning och magisterutbildning för utländska studenter har gett resultat. Omsättningen för grundutbildningen totalt ökar i år för fjärde året i rad och beräknas omfatta ca 3500 helårsstudenter för 2006. Detta innebär att omsättningen i kronor blir cirka 225 miljoner.

Trots den goda utvecklingen, i kronor räknat, så finns orosmoln. En eventuell avgiftsbeläggning av utländska studenter påverkar en fjärdedel av grundutbildningsverksamheten.

Även om målet att behålla hälften av de utländska studenterna efter införandet av avgifter infrias, så innebär det ett intäktsbortfall på 20 miljoner kronor per år. En annan effekt av den förändrade utbildningsprofilen är att osäkerheten i prognoser och budget ökar, eftersom andelen studenter som studerar kortare tid ökar.

Text Tomas Johansson

Redigera
Share Dela