Uppgradering av agresso ska underlätta för användaren

Just nu jobbar såväl personalavdelning som ekonomiavdelningen för fullt med en uppgradering av agresso. detta kommer att leda till förändringar och förbättringar för väldigt många på bth.

Målet är ett mer webbaserat arbetssätt. Både personalavdelningen och ekonomiavdelningen håller nu på med utvecklingsarbetet av Agresso. Förändringarna är omfattande såväl avseende teknik och förbättrad funktionalitet. Även webbgränssnittet är mycket förändrat. De moduler som förändrats mest är Tid- och projekt, elektronisk fakturahantering samt Löne- och personaladministration.

Det nya arbetssättet effektiviserar och underlättar för användaren. Mängden papper ska förhoppningsvis också minska. Fakturor kommer att scannas in och sedan godkännas via datorn. I framtiden kommer det inte finnas några arkiv att gå till, allt ska istället finnas i databaser. De flesta högskolor och universitet har redan genomfört dessa förändringar. Administrationen inom BTH kommer nu att fungera mer elektroniskt internt, vilket gör att det blir enklare att anpassa sig till exempelvis helt elektroniska fakturor i framtiden. Ett liknande arbetssätt kommer även att införas för hantering av reseräkningar.

– Det här berör väldigt många. Det nya arbetssättet effektiviserar och underlättar för användaren, säger ekonomichef Eva Pihlblad.

Webbportalen där man som anställd bland annat kan sköta sin tidrapportering kommer att uppgraderas. All personal kommer dessutom att kunna registrera sina reseräkningar elektroniskt och all rapportering sker från samma webbportal. Just nu pågår tester för fullt och till hösten kommer fler av BTHs anställda att bli inblandade och få chansen att prova på det nya systemet. Internutbildningar ska hållas och sedan införs den uppdaterade versionen av Agresso successivt i hela organisationen.

Från företaget Agressos sida har man försökt tänka mer användarvänligt när man utvecklat den nya versionen. Meningen är att det ska bli enklare för dem som arbetar med systemet, det blir en snabbare genomströmning och verifikationer hamnar hos rätt personer. Inget ska försvinna eller glömmas bort i någon byrålåda.

Det innebär både nya användningsområden och ett nytt, användarvänligt, utseende. En av de större fördelarna med uppgraderingen av Agresso är att det blir maskin- och webbläsaroberoende, vilket betyder att det även kommer gå att använda bland annat Mac-datorer.

Text: Sara Persson

tillbaka

Redigera
Share Dela