Fler studenter med utländsk bakgrund

De senaste åren har andelen högskolenybörjare med utländsk bakgrund ökat. Läsåret 2004/05 var det 16 procent som antingen var födda utomlands eller födda i Sverige med två utländska föräldrar (+5 procentenheter jämfört med 1996/97). Skillnaden mellan olika invandrargrupper och utbildningar är stor.

Till exempel väljer många ungdomar med iransk och finsk bakgrund att studera vidare på högskolan, medan få med afrikansk och irakisk bakgrund gör det. Det visar nya siffror från Högskoleverket och SCB.

Källa: Högskoleverket

tillbaka

Redigera
Share Dela