Från aftonbladet till bioguiden och det mesta däremellan

Syns man inte, finns man inte, brukar det ju heta. sett till det uttrycket finns bth i allra högsta grad denna vår. en massiv annonskampanj pågår där vi förekommer i såväl ungdomstidningen piraja som platsjournalen.

Den 15 april går ansökningsdatumet ut för dem som vill börja studera på högskolan till hösten. Just nu pågår därför en intensiv annonskampanj. BTH ska synas så mycket som möjligt för att locka så många nya studenter som möjligt.

Text och annons i aftonbladet

Den 17 mars hade Blekinge Tekniska Högskola en helsidesannons i bilagan ”Min utbildning” i Aftonbladet klick. Förutom annonsen hade BTH även en helsida med redaktionellt material. Ungefär 550 000 läsare förväntas ha nåtts av informationen om BTH.

Via Piraja till skolor i hela landet

Under våren kommer ungdomar och blivande studenter möta BTH i flera olika medier. I ungdomstidningen Piraja kommer BTH att finnas med i form av en helsidesannons vid två olika tillfällen. Piraja är en gratistidning som har en upplaga på 75 000 exemplar och som delas ut på 270 skolor runt om i landet.

Annons för tågresenärer

Affischer kommer att sättas upp på skolor i Skåne och Småland. De som åker tåg hittar en BTH-annons i tidningen Kupé och de som går på bio kan lockas till våra utbildningar genom en annons i tidningen BioGuiden. Dessutom annonserar vi i många olika sorters dagstidningar och på webben.

Hörs i kommersiella radiokanaler

För första gången på många år kommer BTH även att höras i år. Under tio dagar får radiokanalen NRJs unga lyssnare i Malmö och Lund ta emot information om BTH. Även genom reklam i Rix FM ska ungdomar i stora delar av Skåne nås.

BTH syns, i allra högsta grad.

Text: Sara Persson

tillbaka

Redigera
Share Dela