Effektivt alkoholförebyggande arbete på högskolan

Bild på boken "Att förebygga alkoholskador"Svensk forskning visar att det är när man är i åldern 18-25 år som man dricker mest alkohol. Det är också i den här åldern som många börjar studera på universitet eller högskola. För nya studenter kan uppfattningen ofta bli att alkohol är en självklar del av högskolan. May Gulis, verksamhetschef vid Studenthälsan på BTH, har på uppdrag av Alkoholkommittén skrivit boken ”Att förebygga alkoholskador i universitets- och högskolemiljö”.

Under förra året ville Alkoholkommittén göra en sammanfattning av vad högskolor och universitet gjort när det gäller det alkoholförebyggande arbetet med hjälp av de resurser som delats ut. May Gulis sitter sedan 2001 med i den statliga Alkoholkommitténs högskolegrupp, tillsammans med Lars Haikola och studentkårens ordförande. I våras fick hon frågan om hon skulle kunna tänka sig att göra sammanfattningen.

– Jag blev förstås smickrad men tackade först nej då tyckte det var för mycket jobb. Efter samtal med förvaltningschefen ändrade jag dock mig och tog ledigt på halvtid från jobbet på studenthälsan för att under tre månader arbeta med boken. Jag såg detta som ett gyllene tillfälle att marknadsföra BTH och studenthälsans arbete. Vår rektor har också medverkat med ett avsnitt om vikten av ett alkoholpreventivt arbete för våra studenter. Alkoholkommittén har nu spritt skriften till samtliga lärosäten i landet, säger May Gulis och visar att BTH nämns redan på första sidan.

Boken, ”Att förebygga alkoholskador i universitets- och högskolemiljö”, är tänkt som en sammanfattning av Alkoholkommitténs insatser från 2001 till 2005. Men den är också till för studenthälsopersonal och studentkårer vid andra universitet och högskolor. Den är som en slags kokbok för alkoholprevention. Här finns en summering av de evidensbaserade metoder och modeller man känner till i alkoholprevention riktad mot universitet- och högskolestudenter.

– Det här är ingen färdig manual men det finns adresser och kontaktuppgifter för var man ska leta vidare.

Vid BTH pågår ständigt ett alkoholförebyggande arbete. Man anser att skolans litenhet gör det enklare att genomföra en konsekvent alkoholpolitik. May Gulis tycker att våra universitet och högskolor är en synnerligen lämplig arena för att jobba förebyggande.

– Här är en stor del av våra unga vuxna samlade så det blir ett väldigt effektivt arbete. Det är inte alls svårt att prata om alkohol med studenterna, de har absolut ingen laddad attityd till alkohol, säger May Gulis.

En del av det alkoholförebyggande arbete som May Gulis jobbar med handlar om att införa alkoholfria aktiviteter under introduktionsveckan för de nya studenterna. Hon tycker det är problematiskt att BTH lyser med sin frånvaro under den första veckan och efterlyser en bättre balans i utbudet för studenterna.

– Jag skulle vilja se en gemensam satsning där alla parter känner ett ansvar. Introduktionen borde innehålla mer matnyttig information inför de akademiska studierna. Det är ett fantastiskt tillfälle att ge studenterna de verktyg som behövs. BTH är på rätt väg, men det här är ett arbete som aldrig tar slut, säger May Gulis.

Text och bild: Sara Persson

tillbaka

Redigera
Share Dela