Personalavdelningen tipsar

Nyanställda vid högskolan

Nyanställda från och med 2006-09-01. Anställda vars beslut inte var klara 2006-10-27 finns ej med i denna uppräkning.

Exr

Lindqvist, Christina, enhetsadministratör

For

Allen, Christine, registrator

Adamsson, Jerry, vaktmästare

von Mentzingen, Cecilia, studerandeadministratör

Tek

Johnson, Daniel, projektassistent

Jonsson, Mikael, amanuens

Leung, Pong, projektledare

Mam

Aronsson, Britt, universitetslektor

Erlandsson, Edvard, projektassistent

Gülich, Peter, projektassistent

Petersson, Jennifer, undervisningsassistent

Mfoumou, Etienne, projektassistent

Ståhl, Björn, projektassistent

Yang, Zhe, doktorand

Tks

Högkvist, Conny, universitetsadjunkt

Risberg, Daniel, undervisningsassistent

Stranne, Staffan, bitr. projektledare

Sunesson, Roger, utbildare

Winnberg, Jakob, universitetslektor

Young, Frederick, universitetslektor

Zedig, Anna, universitetsadjunkt

Köp en träningsoverall

Du som har pengar kvar på ditt friskvårdskonto har möjlighet att köpa en träningsoverall. Träningsoverallen kostar 420:- och du köper den på studentkårens expedition mot kvitto. Kvittot lämnar du till personalavdelningen, som ersätter dig för utlägget via avdrag från ditt friskvårdskonto.

Kvitton som avser friskvård får inte vara äldre än ett år och skall lämnas för utbetalning senast i samband med löneutbetalningen i januari året efter det avsedda motionsåret.

Redigera
Share Dela