Lars Haikola

Ledaren

Förändring är inte enbart en klyscha

Förändring framstår idag som både klyscha och truism. Ingen ledare kan stå upp och säga att hans/hennes organisation inte behöver förändras. Förändring har nästan blivit liktydigt med utveckling. Mot denna bakgrund av förändringens goda som en självklarhet bör vi erinra oss att för mindre än hundra år sedan gällde motsatsen, det vill säga stabilitet och tradition var de självklara honnörsorden. Så sanningen ligger väl som vanligt mittemellan. Att balansera förändring och stabilitet utgör den verkliga konsten.

Plattformar på tvären

Högskolan genomgår stora förändringar och BTH är en del av denna process. Den Nya Våren arbetar vidare med förändring av innehåll och form i utbildningen. Plattformar på tvären i våra utbildningar vaskas fram och nya trådar som kan hålla samman och ge unicitet åt BTHs utbildningar tvinnas. En ny utvecklingsplan under en ny ledstjärna är under framtagning. Akademi sydost tar ytterligare steg framåt och flera viktiga delprojekt formeras. Ekonomi- lärar- och teknikutbildning framstår som de tre största områdena som vi bygger om gemensamt i sydost – alla tre med externa projektledare. I april redovisas hur det administrativa

utvecklingsprojektet ska vidareföras – och själva arbetssättet kommer att bli en kontinuerlig förändringsprocess.

Ny examensordning

Nu börjar också Bolognaprocessen att få påtagliga avtryck i vår planering. Höstterminen 2007 ska en helt ny examensordning införas. Grundutbildningen delas upp i en treårig grundnivå och en ett- eller tvåårig avancerad nivå. Vi måste bestämma oss för vilka mastersutbildningar vi ska satsa på, framför allt för den internationella marknaden. Civilingenjörsexamen blir femårig och vi måste ansöka om rätten att ge den fyraåriga civilekonomexamen som blir en yrkesexamen. Alla utbildningsplaner och kursplaner ska formulera tydligare mål i termer av ”learning outcomes” - lärandemål. De internutbildningar som planeras kring detta berör alla lärare.

Förändringar en realitet

År 2008 kommer utbildningar på grund- och avancerad nivå med stor sannolikhet att avgiftsbeläggas för studenter utanför EES-området. Då måste vi kunna konkurrera med internationellt högkvalitativa utbildningar. Allt detta är sådant som gör att förändring inte enbart är en klyscha utan en realitet. Bolognaprocessen är för hela högskolesverige den största förändringen sedan 1977 års högskolereform. Den Nya Våren och Akademi sydost kommer att innebära att radikalt nya steg tas i BTHs utveckling – något som är både nödvändigt och naturligt. När stora förändringar sker är det klokt att hålla några värden stabila och att inse att det också finns mycket gott i den verksamhet som redan bedrives.

Kritik och självkritik driver BTH framåt – det utgör en livsluft vid en högskola. Men betänk också så mycket omvärlden avundas oss, som bör bevaras och som vi kan vara stolta över.

Text: Lars Haikola

Bild: Ola Andersson

tillbaka

Redigera
Share Dela