Intranytt

Ledaren

Tre stora arbetsuppgifter framför oss

Lars HaikolaJag hälsar alla välkomna tillbaka och hoppas att helgerna inneburit någon vila. Trots att det bara gått några veckor av det nya året så känns jul och nyår avlägsna. I decemberledaren 2005 spådde jag att 2006 kommer att bli ett lika intensivt arbetsår som 2005, och januari jävar inte denna spådom.

Jag ser framför allt tre stora uppgifter för den närmaste tiden: Den nya våren, BTH Framtidskapital och Sydostalliansen.

Övervintring blev ny vår

Vårt främsta strategiska styrdokument utgörs av utvecklingsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2003–2007, som styrelsen antog i mars 2003. Under hela utvecklingsplanens giltighetstid har BTH:s dominerande problem bestått i rekrytering av studenter till kärnutbildningar inom IT och telekom. Den substrategi som tillämpats har benämnts ”övervintring” och implicerat att BTH:s kärnutbildningar i grunden är sunda och att studentrekryteringen kommer att öka småningom. Under våren 2005 övergavs denna substrategi och ett utvecklingsarbete benämnt ”Den nya våren” iscensattes. Under fas ett bedrevs ett intensivt arbete inom sex områden. Vid slutredovisningen befanns att några förslag kunde omsättas genast i form av enkla åtgärder (till exempel webbrenovering), några förslag fördes vidare som rektorsbeslut inom verksamhetsuppdraget för 2006, och ytterligare några förslag togs vidare till fas två av ”Den nya våren”.

Kärnfrågan tas inte upp

Fas två pågår nu och bygger till största delen på redan pågående utvecklingsarbete. Detta omfattar

  • Bolognaarbetet
  • Studentregionprojektet
  • TEK:s strategiska grundutbildningsgrupp
  • Därtill finns en fjärde Visionsgrupp som skall hålla samman utvecklingen av en ny utvecklingsplan.

Trots ett omfattande och djupgående renoveringsarbete inom stora delar av BTH, så attackeras inte kärnfrågan – erbjuder BTH rätt utbildningar inom IT och telekom – med tillräcklig kraft inom någon delgrupp? Här måste ytterligare kraft sättas in och detta kommer att ske inom ramen för Visionsgruppen. Den nya våren skall forceras så att en ny utvecklingsplan kan fastställas på styrelseinternat i juni.

Nya finansieringskällor

BTH Framtidskapital är nu upprättat, bemannat och i full drift. Dagens lösen med ”starka forskningsmiljöer” missgynnar oss som liten och ung högskola och statliga forskningsanslag kommer helt enkelt inte att täcka våra behov för fortsatt utbyggnad enligt ambitioner och planer. Vi måste långsiktigt leta upp nya finansieringskällor och konsekvent arbeta för att göra oss attraktiva för alternativa källor. När det gäller företag och privata givare utgör BTH Framtidskapital den samlade organisationen för detta.

Sydostsatsningar igång

Sydostalliansen har också organiserat sig med prorektorn i Kalmar – Lars Aronsson - som projektledare. Inger Johansson från BTH ingår i projektledningen och informationsfunktionen ligger som tidigare på BTH. Nu ska några delprojekt göras till verklighet, till exempel en gemensam ekonomihögskola. För BTH är det viktigt att delprojektet kring teknik och IT lyfts upp, ty en sydostgemensam satsning på teknik och IT måste bygga på vår styrka. Andra sjösatta delprojekt rör gemensam IT-organisation, yrkes- och tekniklärarutbildning, forskarskola i matematisk modellering och organisation för innovationsstöd. Det är nu som de verkliga problemen kommer att visa sig, men trots insedda svårigheter är jag övertygad om att detta är rätt väg att gå för BTH. Emellertid utgör det ingen lösning på vårt grundläggande problem, rekryteringsproblemet. För att vara intressant som partner måste vi ha en styrka att erbjuda i samarbetet, så i ”Den nya våren” måste vi ansa i den egna trädgården oberoende av grannarna.

Slutligen; det administrativa utvecklingsprojektet drivs vidare med stor entusiasm och lovar gott för en effektivare och mer rationell tillvaro.

Text: Lars Haikola

Bild: Ola Andersson

tillbaka

Redigera
Share Dela