Intranytt

Notiser

Utvecklingen av ett antagningsprov för vårdområdet fortsätter

(Högskoleverket) Högskoleverket arbetar sedan något år tillbaka med att utveckla ett vårdprov som är tänkt att kunna användas som en tredje väg in i högskolan vid sidan av betyg och högskoleprov. Vårdprovet skulle kunna erbjudas som ett alternativ för högskolor och universitet om det blir ett positivt resultat från utprövningen som planeras till maj/juni 2006. Som ett stöd i arbetet fungerar en projektgrupp och en referensgrupp. Externa provkonstruktörer kommer att konstruera de uppgifter som ska ingå.

Läs mer om vårdprovet (pdf-dokument)

Hälften av studenterna tar examen

(Högskoleverket) Cirka 55 procent av alla programstudenter tar examen inom sju år. Högst är examensfrekvensen på utbildningarna till specialpedagog och barnmorska. Betydligt lägre är den på högskoleingenjörsutbildningen och utbildningen till teologie kandidat. Det visar en ny rapport från Högskoleverket och SCB.

Läs mer om examensfrekvensen (pdf-dokument)

Nytt informationsmaterial om högskolestudier

(Högskoleverket) Högskoleverkets tryckta information för blivande studenter – Studenthandboken – har gått i graven. I stället har de tagit fram ett omfattande ”informationspaket” om högskolestudier till studie- och yrkesvägledare och andra vidareinformatörer samt en mer inspirerande broschyr till blivande studenter. Beoschyren heter Destination: högskolan och innehåller intervjuer, fakta och information. Broschyren kommer att skickas ut i mitten av januari till alla mottagare som förut fick Studenthandboken.

Läs mer om informationsmaterialet (pdf-dokument)

Från nybliven doktor till senior forskare inom vård och omsorg

(Vårdalinstitutet ) Är du disputerad eller forskare inom området vård och omsorg? Är du intresserad av att tillsammans med andra diskutera och planera för din fortsatta akademiska karriär? Vårdalinstitutet anordnar med början den 27-29 mars 2006 en seminarieserie om hur den vetenskapliga karriären kan främjas och planeras. Sista anmälningsdag: 20 februari 2006.

Mer information och anmälan till Vårdalinstitutets kurs

Satsning på matematik

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Regeringen har beslutat att satsa 30 miljoner kronor under en treårsperiod till stöd för matematik vid universitet och högskolor. Huvuddelen av resurserna fördelas i proportion till antalet nybörjare i matematik. Satsningen ger lärosätena möjlighet att ge de studenter som behöver, extra stöd i matematik vid högskolestarten.

Läs mer om matematiksatsningen

Ny examen och stärkt kvalitet för civilekonomer

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky har gett besked om en kommande civilekonomexamen och ett paket för stärkt kvalitet på ekonomutbildningen. Pagrotsky tror att denna examen kommer hamna på avancerad nivå, motsvarande fyra års högre studier. Nu startar ett samlat kvalitetsarbete som bland annat har till syfte att:

  • Ekonomutbildningen i sin helhet kan därigenom kvalitetsutvärderas av Högskoleverket.
  • Kraven på kopplingen mellan utbildningen och arbetsmarknaden blir tydligare.
  • Studenternas arbetsmarknad breddas genom att fler studerar främmande språk vid sidan av engelska.

Läs mer om civilekonomexamen

Lättare för forskare att vistas i sverige och eu

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Regeringen har utsett Lars Lundgren, hovrättsråd vid Svea Hovrätt, för att utreda hur Sverige ska genomföra EU-direktivet om att underlätta för forskare från tredjeland att resa till och vistas i EU-länderna. Syftet är att stärka EU:s konkurrenskraft genom att göra det lättare och mer attraktivt för forskare att resa in i och arbeta i EU.

Läs mer om forskare från tredjeland i EU-länderna

Anställda har rätt till bättre information om övervakning

(Datainspektionen ) Datainspektionen har granskat hur arbetsgivare övervakar och kontrollerar anställdas Internet- och e-postanvändning. Undersökningen visar att endast hälften av arbetsgivarna lämnar tillräcklig information om vad den anställde får göra. Ofta saknas också regler för hur Internetanvändningen ska kontrolleras. Resultatet av undersökningen presenteras i rapporten Övervakning i arbetslivet – Kontroll av de anställdas Internet- och e-postanvändning m.m.

Läs mer och ladda hem eller beställ rapporten om övervakning

Sammanställning: Jenny Gustavsson

tillbaka

Redigera
Share Dela