Intranytt

Mvg i tillämpning

Tillämpad signalbehandling får ses om ett av pionjärämnena inom den tekniska forskningen på bth. forskningsgruppen i tillämpad signalbehandling har lyckats väl, framför allt med den starka industrianknytningen. gruppen har dessutom nått framgång internationellt, så väl som nationellt. ett 20-tal patent och höga betyg i en utvärdering är några av bevisen på det.

Två män står och knappar på sina mobiltelefoner. Fotot är taget uppifrån.

Höga betyg i utvärdering

Nyligen utvärderades forskargruppen i tillämpad signalbehandling av KK-stiftelsen tillsammans med internationell expertis och fick höga betyg. Enligt utvärderingen står sig forskargruppen väl i den internationella konkurrensen, både när det gäller disputerade doktorer, licentiater, godkända patent och vetenskapliga artiklar. I utvärderingen konstaterar man också att det är anmärkningsvärt att man på så kort tid har byggt upp en viktig forskningsresurs för Sverige.

Utvärderingen gällde den KK-profil, omfattande 72 miljoner, som pågick mellan 1997 och 2003. Efter KK-profilen har gruppen, som leds av Ingvar Gustavsson, Lars Håkansson och Nedelko Grbic, arbetat vidare på framgångslinjen och idag drivs ett tiotal projekt med industrianknytning.

I nästan varje ericsson-baserad nalle

En av de mest framgångsrika produkterna som har kommit ur gruppens forskning är bullersläckaren och talframhävaren i Ericssons plattform för mobiltelefoner. Den så kallade undertryckaren tar bort mellan sex och tio decibel av det buller som finns i telefonluren och finns idag bland annat i Sony-Ericssons telefoner som har spridits i hundratals miljoner exemplar.

Text: Jenny Gustavsson

Bild: www.sxc.hu

tillbaka

Redigera
Share Dela