Intranytt

Ny myndighet för samarbete mellan högskolor

Den 15 januari 2006 gick två myndigheter (myndigheten för sveriges nätuniversitet och rådet för högre utbildning) samman i en ny – myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning.

Nyutnämnd generaldirektör är Madeleine Rohlin, professor i odontologisk diagnostik. Hon finns på plats i Härnösand från 1 mars, men kommer att behålla 20 procent av tiden vid Malmö högskola för att fortsätta sitt forskningsarbete.

Myndighetens uppdrag är att vara ett stöd för universitet och högskolor på fyra områden:

  • Breddad rekrytering
  • Pedagogisk utveckling för alla utbildningsformer
  • Införande av ny utbildnings- och examensstruktur (Bolognaprocessen)
  • Fortsatt utveckling av Sveriges nätuniversitet

Satsningen på Sveriges nätuniversitet fortsätter tillsammans med 35 universitet och högskolor. På www.netuniversity.se finns 2 600 kurser och 100-talet program. BTH har en stark ställning inom Sveriges nätuniversitet med 124 kurser/program och stort engagemang i olika projekt. Bland de senaste finns webbtidningen ”LearningNet – Arbetsformer och möjligheter inom nätbaserat lärande” (www.learningnet.se), där artiklar, presentationer, diskussioner kommer att finnas. BTH har också deltagit i arbetet med att ta fram en kravbild för lärplattformar. Ett antal lärosäten går nu vidare i en gemensam upphandling.

För de tre nya uppdragen ska myndigheten arbeta med alla universitet och högskolor i Sverige. Under året kommer vägen att stakas ut för vilka projekt, nätverk, och andra samarbeten som ska genomföras. Har du en bra idé eller tanke – hör av dig till någon handläggare på myndigheten.

Läs mer på www.myndigheten.netuniversity.se

Text: Ann Sofie Fredriksson, Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

tillbaka

Redigera
Share Dela