Intranytt

Ett gott exempel på seniorboende med rötter i bth

Bth har, inom ramen för ett eu-projekt om seniorboende i europa, gjort en utvärdering av 45 olika seniorboenden i sex länder. av de boenden som granskats är seniorforum boo utanför stockholm ett av de bästa.

En teckning över Seniorforum Boo

Saknar policies

I utvärderingen har många olika exempel på lösningar förekommit. Mycket har varit beroende av kulturella förutsättningar, men också i stor utsträckning av nationella och regionala policies. Italien och England har till exempel väl utvecklade policies för seniorboenden medan Sverige saknar sådana. Utvecklingen sker istället genom enskilda kommuners eller personers initiativ.

Nacka ett föredöme

Seniorforum Boo är just nu under byggnation. Anläggningen har sitt ursprung i ett forskningsprojekt som bedrivits inom sektionen för hälsa vid BTH där Socialdepartementet år 2000 gav högskolan, Seniorforum AB samt Nacka och Karlskrona kommun i uppdrag att visa på nya idéer och visioner om hur morgondagens pensionärer vill leva och bo. Man ville se stort brukarinflytande och olika politiska synsätt.

Projektet resulterade i ett förslag som innehöll kraven för att bo kvar hemma, i ett seniorboende eller i ett vårdboende. Dessa tre boendeformer skulle stödjas av ett gemensamt servicecentrum. Resultaten har nu omsatts i den anläggning som nu byggs i Nacka kommun utanför Stockholm. Anläggningen omfattar en stadsdel med en gemensam förening för alla tre boendeformerna och ett gemensamt servicecenter.

– Vi tycker det är mycket roligt att få tillbaka Senior Living som en av inriktningarna på sektionen för hälsa, säger Per-Olof Svensson, koordinator för projektet.

Riktlinjer för boende

Sektionen för hälsa vid BTH deltar tillsammans med organisationer i Italien, England, Spanien, Ungern och Litauen i EU-projektet Welfare housing policies for senior citizens (WEL_HOPS). Projektet ska pågå under två och ett halvt år och de första resultaten, som nu publiceras, fokuserar på att etablera gemensamma riktlinjer för planering och byggande eller ombyggnad av seniorers bostäder. Målet är att skapa ett europeiskt nätverk av experters samlade information om krav på byggnader, omgivning och hjälpmedel för att äldre ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt så att deras livskvalitet förbättras.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer, kontakta Per-Olof Svensson på 0455-38 52 03 eller Katarina Sjögren på 0455-38 54 27

Tidigare publicerat om WEL_HOPS på www.bth.se

Läs mer om EU-projektet på www.welhops.net

Text: Jenny Gustavsson

tillbaka

Redigera
Share Dela