Tema internationalisering

Ett oväntat bortfall av internationella studenter

En jordglob ligger i två kupade handflator 189 av de 390 internationella studenter som antagits och tackat ja till sin utbildningsplats på BTH har i dagsläget kommit. Det är knappt två tredjedelar av de som högskolan förväntade skulle dyka upp. Det är dock en ökning, om än mindre än förväntad, av antalet utländska studenter jämfört med förra året. Vad har hänt?

– Vi trodde länge att det berodde på Migrationsverket, berättar Erika Qvist, handläggare på International Office (IO). De har haft personalbrist och hade svårt att hinna med att behandla alla visumansökningarna.

Inte många ansökningar kvar

Migrationsverket har meddelat att de inte har några större förseningar i visumhanteringen. Studentvisum har haft högsta prioritet och den 31 augusti hade de 255 ansökningar kvar att behandla. Annette Grafen Siping på Migrationsverket berättade för Sydöstran den 4 september att hon har svårt att tro att alla som är kvar skulle vara på väg just till Blekinge.

En rimlig slutsats att dra är att högskolan har varit för optimistiska i sina prognoser. Erika Qvist håller inte med.

– Våra prognoser baseras på tidigare erfarenhet. Förra året kom till exempel i princip alla som hade tackat ja till sin plats också hit.

Högskolan har dock en relativt kort erfarenhet av internationella studenter, vilket gör att det blir svårt att göra säkra prognoser. Det berättar Maria Engelmark, chef för International Office.

– Vad vi kan se är att det verkar vara en nationell trend. De flesta högskolor och universitet vi har varit i kontakt med har också drabbats av att betydligt färre än förväntat har dykt upp.

Begränsad service

I dagsläget vet Erika Qvist inte varför så få studenter dykt upp på högskolan. Hon berättar att International Office på grund av den stora ökningen av förfrågningar om studier inte har hunnit gå igenom all e-post som mottagits.

– Där finns antagligen förklaringar till flera av avhoppen. Det kan vara sjuka släktingar, för dyra flygresor eller andra saker som ställer till det för dem, säger Erika. De som är seriösa i sina studier hör oftast också av sig om de får förhinder.

Erika berättar att på grund av att antalet ansökningar till magisterprogrammen har ökat markant i år så har också IO fått allt svårare att ta hand om alla förfrågningar.

– Förra året kunde vi se att antalet sökande och antagna magisterstudenter ökade tack vare att vi hade möjlighet att besvara allt fler förfrågningar i tid. Vi kunde ge en bättre service än tidigare år.

En annan anledning till det stora bortfallet kan också vara att mängden ansökningar gjorde att antagningsbeskeden kom ut senare än tidigare år. Det i sin tur kan innebära att studenterna inte hinner fixa med alla praktiska detaljer i tid.

– Den personliga servicen är väldigt viktig när det gäller ett så stort steg som att påbörja studier i ett annat land, berättar Maria Engelmark. Det finns mängder med frågor som studenterna behöver svar på för att känna sig trygga.

Kommer att göra uppföljning

IO kommer att göra en uppföljning av det stora bortfallet.

– Så snart vi har hunnit stämma av alla listor kommer vi att göra ett försök att kontakta de som tackade ja, men aldrig kom, berättar Erika.

Om det stora bortfallet är en kommande trend betyder det att arbetsinsatsen för varje student som kommer hit blir allt större. Något som Erika tror kan bli ohållbart i längden.

Vill du veta mer?

  • Det finns en viss osäkerhet i statistiken. Vilka räknas som internationella studenter? De som har utländska betyg och därigenom bedöms av IO (oavsett om de är svenska eller utländska) eller endast de som är utländska? Siffrorna i det här reportaget baseras på alla som bedömts av IO, eftersom det är den avgränsningen man gjort i tidigare års beräkningar.
  • Internationella studenter och Erasmusstudenter är inte samma sak. Erasmusstudenter deltar i ett utbytesprogram. De som deltar där har inget visumtvång. Alla 60 Erasmusstudenter är på plats på BTH.
  • Från och med nästa antagningsomgång kommer studerandeavdelningen att ta över antagningsansvaret. IO får då mer resurser till att besvara förfrågningar.

Text: Jenny Gustavsson

Bild: Microsoft Clip Art Gallery

tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela