MÅNGA FÖRÄNDRINGSPROJEKT GER HÖG ARBETSTAKT

Rektor Lars Haikola

Regeringen har, äntligen, utsett Ursula Hass till rektor vid Blekinge Tekniska Högskola. Jag lyckönskar henne och hälsar henne välkommen, tillbaka, till Blekinge och BTH. Med Ursulas bakgrund och meritlista känns det lätt att lämna stafettpinnen vidare. Ursula kommer att fortsätta att utveckla BTH som en modern högskola – lite annorlunda, lite mer snabbfotad och lite roligare, samtidigt som den akademiska tyngden ytterligare stabiliseras. Ursula tillträder den 1 juli och till dess ska vi arbeta för att överlämnandet ska bli så smidigt som möjligt.

Det finns ett stort antal förändringsprojekt som skall slutföras före sommaren, eller i alla fall drivas så långt som möjligt. I rektorsgruppen arbetar vi efter en handlingsplan som omfattar 21 åtgärdsområden som vaskats fram ur den utvecklingsplan som styrelsen fastställde i somras. Några exempel: Riktlinjer för uppbyggnad av laborativa miljöer är fastställda och uppbyggnadsarbetet leds av Michael Mattsson. Plattformarna utvecklas och stabiliseras under sina chefer och i samverkan med sektionscheferna. Henrick Gyllberg har engagerats för att bygga en funktion för karriärplanering. En marknadsföringsplan skall tas fram av informationschefen för att förstärka rekryteringen av studenter till våra kärnutbildningar. Den presenteras för ett nytt marknadsföringsråd. Grundutbildningsnämnden, och alla andra, sliter med att anpassa samtliga utbildningar till Bolognamodellen.

Anders Nilsson leder en grupp som skall förbereda BTH för den dag det blir avgifter för studenter utanför EES-området – utvecklingsplanen anger att vi ska ha en betydande andel internationella studenter, också efter avgifter. Kvalitetsarbetet är på väg att formeras. Utvecklingen av administrativa processer fortsätter under fyra avdelningschefer på förvaltningen. Collegeutbildningen utvecklas långsamt men stabilt med en hög övergångsfrekvens till högskolestudier. Utredningen om IT-stödsorganisation är färdig och skall nu detaljplaneras. En arbetsgrupp överväger, tillsammans med Ronneby kommun, vilka aktiviteter BTH bör ha i Ronneby. Och – naturligtvis – Campus Karlskrona kräver omfattande planeringsinsatser av många människor, inte minst för att det ska präglas av en hållbarhetsprofil.

Detta var ett axplock av pågående projekt som illustrerar att arbetstakten för mig som för andra är sedvanligt hög. Låt mig ändå hoppas att det för er alla blir lite utrymme för att njuta av den vårsol som allt oftare visar sig så här års.

Lars Haikola

Redigera
Share Dela