Bth ger utbildning i costa rica

Under det kommande året kommer blekinge tekniska högskola att genomföra en utbildning i costa rica för att stärka kompetensen hos chefer och anställda inför avregleringen av telemarknaden i landet.

Det är anställda i det statliga företaget ICE, som är Costa Ricas motsvarighet till det svenska före detta Televerket, som kommer att kompetensutvecklas. ICE står nu inför samma förändringsprocess som Televerket gjorde då verksamheten avreglerades och blev Telia. Costa Rica påverkas av CAFTA, (Central America Free Trade Agreement) som innebär att telemarknaden ska avregleras och ICE kommer då att börja arbeta på en konkurrensutsatt marknad.

Detta är en ny situation och man behöver stärka kompetensen hos chefer och anställda på olika nivåer kring vad detta innebär. BTH kommer att skicka föreläsare från Sektionen för Management till Costa Rica med jämna mellanrum under minst ett års tid. I förra veckan åkte den första föreläsaren till Costa Rica för att hålla en veckas föreläsningar. Totalt är det 75-80 personer inom företaget som ska gå utbildningen.

Utbildningen innehåller moment som affärsstrategier, affärsplaner, företagssimulering, företagsutveckling samt förändringsarbete. BTH bedriver sedan flera år tillbaka en liknande utbildning för deltagare från utvecklingsländerna på uppdrag av SIDA. Utbildningen i Costa Rica är en del i ett långsiktigt samarbete och en del i strävan att arbeta internationellt med uppdragsutbildning.

Text Sofia M Westerberg

Redigera
Share Dela