Lyckat eu-projekt ger riktlinjer för seniorbornde

Bredare dörröppningar, lättstädade material, behagliga färger på väggarna och en entréport som kan öppnas automatiskt. det är exempel på några av de riktlinjer som finns med i boken som är resultatet av det framgångsrika projektet wel_hops.

För två år sedan gick sektionen för Hälsa vid Blekinge Tekniska Högskola med i EU-projektet Wel_Hops. Det är ett projekt som har haft som uppdrag att ta fram riktlinjer för design och planering av hus där äldre bor. Ett välplanerat hus kan göra så att de äldre kan bo kvar hemma längre. Resultatet av projektet är en bok med de riktlinjer som tagits fram.

– Riktlinjerna tar hänsyn till det mesta. Jag tycker att man skulle kunna bygga såhär i alla hus. Varför inte ha bredare dörröppningar och eluttag högre upp på väggen i alla hus? Det är en mängd småsaker som inte kostar något när man planerar, säger Per-Olof Svensson som varit koordinator för projektet på BTH.

I projektet har man bland annat utrett 30 stycken boendemiljöer i Sverige, Italien, Spanien, England och Ungern – som är de länder som varit inblandade. Av dessa 30 har man sedan valt ut några bästa exempel. I Sverige blev tre av boendemiljöerna utsedda till bästa exempel, bland annat nybyggda Hinseblick i Karlshamn och även det hus som kommit ur det tidigare BTH-projektet Seniorliving.

Efter sommaren kommer boken med riktlinjerna att tryckas upp i fem språk. Den provupplaga som tryckts upp och skickats ut tidigare har fått mycket positiv respons och enligt Per-Olof Svensson är det redan många som är intresserade av att få den färdiga boken.

– Den sprider sig som en löpeld över landet. Både fastighetsbolag och byggbolag har tagit boken som sina riktlinjer. Det är så klart jätteroligt. Man är ju van vid att EU-projekt bara blir en pärm i en hylla, det här är istället början på något. Framförallt är det roligt att BTH åter hamnar på kartan när det gäller detta, säger Per-Olof Svensson.

Boken sprids även internationellt. I Sydafrika är det på gång att börja bygga ett hus efter riktlinjerna i boken. Detta tack vare att en sydafrikansk professor var på besök på BTH och fick med sig utkastet till boken hem.

Projektet slutar i september, men det finns redan planer på hur man ska driva det vidare.

– EU har sagt att det är ett mycket bra genomför projekt och uppmanat oss att söka fortsättning. Vi kommer även att ansöka om att få vara med i Hjälpmedelsinstitutets projekt om teknik för äldre där de har ett avsnitt om boende, säger Per-Olof Svensson.

Per-Olof Svensson hade från början inte tänkt att hans engagemang i projektet skulle bli så stort. Det blev i det närmaste tvärtom.

– Detta är bland det roligaste jag gjort. Vi har haft ett fantastiskt samarbete i projektet och det roligaste har varit att träffa alla entusiastiska människor. Visst är det lite sorgligt att det slutar nu i september, men det ska samtidigt bli roligt att titta på en fortsättning.

Fakta / exempel på riktlinjer

- Förse ytterdörren med ett enkelt lätthanterligt öppningssystem

- Möjliggör för minst två el-kontakter, en telefonkontakt och ett TV-uttag vid varje sängplats.

- Badrummet ska vara tillräckligt stort för att möjliggöra totalt svängrum för en rullstol.

- Planera tillräckligt med plats i köket så att mer än en kan laga mat samtidigt.

- Planera hemmet på ett sätt att det är möjligt att se ut genom fönstret medan man äter.

- Installera trygghetslarm

- Det ska vara möjligt att möblera sitt hem med sina egna möbler.

- Strömbrytare ska förses med nattupplysning.

- Entrén till byggnaden och området runt omkring ska vara tillräckligt upplyst under hela dygnet.

- Det ska vara möjligt att sitta och vila i långa korridorer.

- Möjliggör utrymme för social samvaro i byggnaden.

- Skapa en stor och lättillgänglig trädgård.

- Säkerställ att det finns allmänna kommunikationsmedel inom 400 meter från bostaden.

Fakta / om projektet

– 22 % av Europas totala befolkning är över 60 år och detta förväntas stiga till 36 % 2050. Det var bland annat detta som var grunden till att projektet Wel_Hops startade.

– Wel_Hops står för Welfare Housing Policies for Senior Citizens.

– Projektet startades i april 2005 och avslutas i september i år.

Text: Sara Persson

Redigera
Share Dela