Intranytt

Profilen: gunnar nyström

På lärarpraktik i usa

Gunnar NyströmGunnar Nyström är stipendiat från den svenska stiftelsen STINT och besöker just nu Smith College, ett Liberal Arts College, som ligger i staden Northampton i New England i USA. Skolan har cirka 2500 studenter. Läs om hans upplevelser efter två månader på plats.

Ger studiokurser

Jag undervisar tillsammans med en kollega i arkitektur och stadsplanering i två studiokurser, det vill säga studenterna gör projektarbeten. Den ena klassen är grundläggande, där är 18 studenter, de flesta är inne på sitt andra studieår. Den andra klassen är avancerad med 16 studenter som gör en stadsförnyelseuppgift lokalt här i Northampton. Studenterna kommer huvudsakligen från Smith college, som endast antar kvinnor, samt några män från det närbelägna colleget Amherst. En grupp av fem colleges i regionen har kurssamarbete för att öka utbudet för sina studenter.

Mottagandet är bra

Smith college har ett mycket bra introduktionsprogram för nyanställda lärare som jag följer. Det börjar med en hel dag och övergår sedan i lunchmöten där olika företrädare introducerar sin sak. Det första mötet förmedlade på olika sätt Smith-andan som består av verksamhetsidén och sättet att undervisa. De senare mötena har handlat om studenternas bakgrund och rekryteringsprocessen, hur man kan hantera problem i klassrummet orsakade av studenternas skiftande bakgrund: de kommer fran hela USA och en stor del av världen i övrigt, de har alla sorters socioekonomiska och etniska bakgrunder. Ett tredje möte handlade om hur man kan få stöd till forskningsprojekt och assistans av utvalda fjärde-års-studenter.

Inget intresse för sverige

Jag har också varit på bjudningar för besökande lärare och all personal. Allmänt sett är det väldigt lätt att få kontakt med både lärare och studenter, och alla är hjälpsamma. Den sociala kompetensen är mycket hög, och man är beredd att dela med sig av sina synpunkter. Man är van vid en ström av människor från andra platser och jag har blivit inbjuden till några hem, gjort en utflykt med kollegor osv. Däremot har jag inte mött något översvallande intresse för Sverige eller svenska förhållanden. Många av mina fjärdeårsstudenter har varit i Europa tredje året, varav två i Köpenhamn.

Kvalitet och omtanke

Jag ska vara här i fyra månader, varav hälften har gått i skrivande stund. Jag bor i en möblerad lägenhet i ett äldre bostadshus tillhörande college. Mitt dagliga fordon är en cykel och vissa helger har jag hyrt en bil. Några korta sammanfattande intryck är att man har förverkligat kvalitet och omtanke långt bättre än vad vi är vana vid. En student som är antagen här kommer också att få så mycket stöd att hon kan klara av utbildningen om hon verkligen vill (80 procent avlägger Bachelor of Arts inom sex år från studiestart).

Ett års ledighet

Smith har hög trivselfaktor, saker görs inte bara effektivt utan också elegant. Campusområdet är ovanligt litet (50 ha) och utformat som en välskött trädgård eller park. Lärarna är hängivna undervisningsuppgiften. Vart sjätte år är man som lärare berättigad till ett års ledighet för forskning, studier eller kreativt skapande. Ofta förlägger man detta år till annan ort, och man behåller full lön. Jag kan verkligen rekommendera Smith både till unga studenter och till svenska lärare som vill ta del av en utbildningsinstitution med bred bildning som ideal.

Skiljer sig från sverige

  • College börjar ett år tidigare än våra universitet och omfattar fyra läsår.
  • Privata colleges är fria att rekrytera studenter efter egna principer, så att de skapar en särskild studentkår, i Smiths fall dessutom kvinnlig.
  • Studieavgifterna är höga, men rikligt med studiestöd finns.
  • Strävan att maximera nyttan för studenterna präglar allt akademiskt och stödjande arbete.
  • Styrelseformen är lokal och engagerar många lärare medan statliga direktiv spelar en marginell roll.
  • Pedagogiken präglas av uppmuntran och stöd. Klasserna är små (12-24 studenter) och lärartätheten hög (1:10). Studenten väljer själv sammansättningen på sin utbildning bland cirka ettusen kurser.
  • Diversifieringen av både lärarkår och studenter är påtaglig. Det finns ingen etnisk grupp som har tolkningsföreträde.
  • Studenterna bor på eller nära campus.

Text och foto: Gunnar Nyström, arkitekt och universitetsadjunkt vid TKS

tillbaka

Redigera
Share Dela