Festligheter på gång

DoktorshattDen akademiska högtiden är en årligen återkommande ceremoni, där BTH uppmärksammar de som doktorerat under året och installerar de professorer som utsetts.

Högtiden förläggs till den 12 oktober varje år om dagen infaller på en fredag. Om så inte är fallet förläggs den till fredagen närmast före detta datum. Varför just den 12 oktober? År 2000 detta datum fattade regeringen beslutet att högskolan skulle få namnet Blekinge Tekniska Högskola. Det är för att högtidlighålla detta tillfälle som den akademiska högtiden om möjligt hålls denna dag.

Det blir för sjätte året i rad som BTH håller Akademisk högtid när den i år går av stapeln fredagen den 8 oktober. Under högtidligheterna har BTH nöjet att promovera fem doktorer samt en hedersdoktor, professor Jay David Bolter. Vidare uppmärksammas ytterligare sex doktorander som är verksamma vid BTH men disputerat vid annat lärosäte. Därtill installeras professor Zepernick från Australien, som kommer att vara verksam vid Sektionen för teknik.

Festiviteterna kommer liksom förra året att äga rum på First Hotel Statt i Karlskrona. Förutom de som är föremål för själva högtiden är gäster knutna till högskolan och övriga universitets- och högskolevärlden inbjudna. Även personal och studenter bereds tillfälle att kostnadsfritt närvara vid högtiden, men då tillgången på platser av naturliga skäl är begränsad är det först till kvarn som gäller. Anmälan sker i första hand via e-post: hogtid@bth.se. Observera att du måste få din anmälan bekräftad via e-post innan den gäller.

Vill du veta mer?

www.bth.se/hogtid

Pressmeddelande Jay David Bolter

Text: Annicka Engblom

Bild: BTH

tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela