Intranytt

Forskningsprofilen: kennet henningsson

Med programvarukvalitet i centrum

Tillhör du en av de personer som tror att man måste ha haft ett brinnande intresse för datorer hela livet och spenderat större delen av sin barndom framför skärmen för att så småningom kunna forska inom programvaruteknik? kennet henningsson är ett bra exempel på att så inte behöver vara fallet.

Kennet HenningssonKennet är doktorand vid avdelningen för programvarusystem på tekniksektionen i Ronneby och försvarade sin licentiatavhandling den 21 mars inom området programvaruteknik. Innan han påbörjade sina forskarstudier arbetade Kennet bland annat inom skogsindustrin. Han har även sysslat med traditionellt industriarbete, han har bland annat byggt sängar.

Vad handlar din forskning om?

– I min avhandling har jag studerat processförbättringar inom programvaruutveckling där en av de främsta prioriteringarna handlar om att undvika fel i programvaran. De fel som upptäcks, både under utvecklingen och under drift, orsakar negativ inverkan på både kvaliteten av programvaran och den utvecklingstid som krävs. Felens negativa inverkan på kvaliteten upplevs genom att dessa fel påverkar funktionaliteten eller någon annan kvalitet av programvaran som till exempel användbarheten eller stabiliteten av mjukvaran.

När fel finns innebär det också oftast att de måste korrigeras. Tiden för att korrigera felen är en belastning för den organisation som utvecklar programvaran, eftersom det ökar kostnaden och ledtiden fram till leverans. Målet är att undvika ökande kostnader och ledtider och samtidigt göra förbättringar

– Enkelt uttryckt handlar forskningen om hur företaget kan korta ner projekttiden och därigenom få ut sin produkt snabbare på marknaden samtidigt som produktens kvalitet ökas, sammanfattar Kennet.

Hur minskas antalet fel i programvaran?

- För att motverka fel så har jag utgått från ansatsen att förbättra processen så att fel förhoppningsvis inte uppstår alls. Genom att klassificera de fel som upptäcks drar företaget lärdom från gjorda misstag på ett effektivt sätt och denna kunskap kan de sedan använda i syfte att förbättra processerna.

Kennet har också studerat hur felklassificeringen spelar en roll för att kunna genomföra rätt processförbättringar, eftersom kunskapen kring felen bygger på en ”rätt” klassificering av felen. Han har även tittat på verifiering och validering av programvaran. En förändring av processen kan å ena sidan vara permanent och å andra sidan endast tillfällig. En tillfällig processförändring, då förhoppningsvis till det bättre, som på engelska brukar kallas ”process tailoring” kan vara lösningen för att anpassa utvecklingsprocessen till de givna förutsättningarna.

Vilken nytta har industrin av din forskning?

- Jag har under hela avhandlingsarbetet samarbetat med UIQ Technology i Ronneby. UIQ gör ett grafiskt användarsnitt med tillhörande applikationer till så kallade smartphones. Därför vet jag att min forskning är baserad på problemställningar som förekommer i industrin.

Det är lätt konstaterat att fel som upptäcks i programvaran både kostar pengar och tar tid att korrigera, vilket resulterar i att produkten når marknaden senare.

– Självklart är båda effekterna oönskade. Genom att lära från de upptäckta felen, samt processförbättra utifrån dessa, motverkas de oönskade effekterna, säger Kennet.

linje

Text: Madeleine Pettersson

Bild: Susann Einarsson

pil tillbaka

Redigera
Share Dela