intranytt

Personalavdelningen tipsar

Skattepliktiga startavgifter sätter stopp för vårruset

När arbetsgivare betalar entréavgifter till idrottsevenemang eller personliga startavgifter i tävlingar för de anställda är avgifterna skattepliktiga. Anledningen är att de aktuella tävlingarna bygger på ett individuellt deltagande. Förmånen är skattepliktig även om de anställda anmäls i grupp. På grund av dessa skatteregler kommer vi inte längre att delta i sådana evenemang som till exempel Vårruset och KA-loppet.

En grupp kvinnor joggar på en väg som går genom en äng.

Lämna reseräkningar i tid

Reseräkning skall snarast och senast tre månader efter det att resan eller förrättningen har avslutats lämnas in noggrant ifylld till sektion/enhet eller personalavdelningen.

Klämdag 6 maj

Arbetstagare vid BTH ska ges möjlighet, om arbetet så tillåter, att inarbeta fredagen den 6 maj 2005. Inarbetningen redovisas särskilt till närmaste chef.

linje

Text: Monica Nilsson

Bild: Vårruset

pil tillbaka

Redigera
Share Dela