Tio mottog hatt, ring och diplom

Lawrence Henesey

Lawrence Henesey

Filosofie doktor Lawrence Henesey disputerade den 1 december förra året på avhandlingen Multi-Agent Systems for Container Terminal Management. Avhandlingen beskriver hur simulering med hjälp av multi-agentsystem kan användas för att utvärdera olika strategier för hantering av containerterminaler.

Johan Wall

Johan Wall

Teknologie doktor Johan Wall presenterade och försvarade den 15 januari i år sin doktorsavhandling Simulation-Driven Design of Complex Mechanical and Mechatronic Systems. Avhandlingen är resultatet av ett samarbete med Faurecia Exhaust Systems AB i Torsås och Water Jet Sweden AB i Ronneby. I avhandlingen presenteras ett arbetssätt för att effektivt utveckla nya produkter.

Lennart Isaksson

Lennart Isaksson

Teknologie doktor Lennart Isaksson disputerade den 9 mars i år på avhandlingen Sömlös kommunikation inom trådlös infrastruktur med fokus på beslutsmodeller. Studien handlar om att dynamiskt hantera olika dataströmmar och överföringsteknologier utan att användaren upplever en försämrad kvalitet av den använda tjänsten.

Patrik Berander

Patrik Berander

Teknologie doktor Patrik Berander disputerade i programvaruteknik den 30 mars i år med avhandlingen Evolving Prioritization for Software Product Management som fokuserar på att förbättra beslut i relation till vad programvaruprodukter ska innehålla vid ny- och vidareutveckling.

Patrik Brandt

Patrik Brandt

Teknologie doktor Patrik Brandt disputerade den 7 juni i år på avhandlingen Information in Use - Aspects of information quality in workflows. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med Apoteket AB som också varit en av finansiärerna av projektet.

Louise Östlund

Louise Östlund

Teknologie doktor Louise Östlund disputerade den 30 april i år på sin avhandling Information in use - In- and outsourcing aspects of digital services i ämnet datavetenskap. Avhandlingen behandlar IT-tekniken i samspelet mellan individer och organisationer samt de sociala/ekonomiska/tekniska systemen när det gäller service.

Lars-Ola Damm

Lars-Ola Damm

Teknologie doktor Lars-Ola Damm disputerade den 4 maj i år på avhandlingen Early and Cost-Effective Software Fault Detection - Measurement and Implementation in an Industrial Setting. Avhandlingen handlar om hur industriell mjukvaruutveckling kan effektiviseras genom att optimera utvecklingsprocessen.

Annelie Ekelin

Annelie Ekelin

Teknologie doktor Annelie Ekelin disputerade den 11 maj i år på en avhandling om eDeltagande och "det aktiva medborgarskapet". eDeltagande (eParticipaiton) hör hemma i familjen eGovernment /eGovernance och är en omdefiniering av e-demokrati som kommit att förknippas allt starkare med e-röstning. eDeltagande lyfter i stället fram delaktighet - i olika former, på olika nivåer

Per Mellstrand

Per Mellstrand

Teknologie doktor Per Mellstrand disputerade den 25 maj i år på avhandlingen Informed System Protection. I avhandlingen behandlas teorier bakom aktivt skydd av exekverande programvara.

 

Per Jönsson

Per Jönsson

Teknologie doktor Per Jönsson disputerade den 1 juni i år på avhandlingen Exploring process aspects of change impact analysis. Påverkansanalys (change impact analysis) är en aktivitet varigenom man undersöker påverkan av en ändring i programvara.

Redigera
Share Dela