Mot ett nytt ekonomiskt tilldelningssystem

För liten del av kakan?Rektor har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att komma med förlag på en ny ekonomisk tilldelningsmodell för BTH. Det har riktats kritik mot det nuvarande tilldelningssystemet bland annat för att alla tycker att de får för liten del av de medel departementet delar ut.

Den nuvarande ekonomiska tilldelningsmodellen på BTH innebär att de medel sektioner och enheter får efter gällande avtaxering är reducerade. Skillnaden mellan de medel som kommer från departementet och de medel som går till sektionerna används till gemensamma kostnader för bland annat lokaler, högskoleledning, förvaltning och datorenhet.

Ett annat argument för ett förändrat tilldelningssystem på BTH är att lokalkostnaderna borde fördelas ut, istället för att betalas centralt. På så sätt kan förhoppningsvis lokalerna användas mer effektivt. Det finns också en otydlighet i fördelningen av ansvaret för de datasalar som finns på högskolan och det saknas tydliga incitament för att uppnå högskolans långsiktiga mål.

En ny tilldelningsmodell internt bör inte avvika för mycket från den externa tilldelningsmodellen. Arbetsgruppen ska ge förslag på vilka kostnader som ska hanteras centralt och hur lokalkostnaderna kan föras ut till sektioner och enheter. En viktig del för arbetsgruppen är också att skapa ekonomiska incitament för att regeringsmål och BTH:s långsiktiga mål kan uppfyllas. Övriga punkter gruppen ska titta på och ge förslag till är:

  • En ekonomisk modell som ska fungera när grundutbildningsvolymen ligger såväl under som över takbeloppet.
  • Hur ska under- och överskott hanteras mellan budgetår?
  • Finns det behov av övergångsregler om konsekvenserna av förslaget man lägger fram avviker mycket från den modell som används i dag?
  • Finns det möjlighet till ett mer flexibelt utnyttjande av de nationella prislapparna?

Arbetsgruppen består av Anders Hederstierna, Michael Mattsson och Eva Pihlblad. Den 24 maj, vid högskolans ledningskonferens, ska gruppen presentera sitt förslag.

Text: Jenny Gustavsson

Bild: www.sxc.hu

tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela