Nya pengar för utveckling av examensarbete inom programvaruteknik

Universitetslektor Robert Feldt vid Blekinge Tekniska Högskola får pengar för att utveckla magisterexjobben i programvaruteknik. I ett tvåårigt projekt tillsammans med två andra högskolor skall examensarbetena knytas närmare både industri och forskning.

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) skall främja kvalificerat utvecklingsarbete inom högre utbildning. I sin första projektutlysning fick man in 137 intresseanmälningar. 36 fick lämna in fullständig ansökan och 16 av dem kommer få dela på 30 miljoner kronor.

– Det är oerhört spännande att vi nu får chansen att ytterligare utveckla våra magisterexjobb. Många examensarbeten görs redan idag tillsammans med företag men nu kan vi jobba mer fokuserat med att stödja dessa studenter och företag, säger Robert Feldt.

Projektet kommer att ta fram resurser som hjälper studenter och handledare att formulera, genomföra och bedöma examensarbeten. Detta kommer leda till en ökad tydlighet i vad som förväntas av ett examensarbete på avancerad nivå. Webbsidor, handböcker och kursmaterial kommer att öka kvaliteten på den forskningsmetodik som används i exjobben. Samarbete med svensk programvaruindustri skall knyta exjobben närmre företagens verksamheter.

Projekttiden är två år och projektet drivs tillsammans med Mälardalens högskola och Lunds tekniska högskola. Studenter involveras i alla delar av projektet, både i styrgrupper och under pågående examensarbete för att utveckla, förfina och utvärdera riktlinjer och material.

– Projektet ligger helt rätt i tiden. Med den pågående Bolognaprocessen ställs det högre krav på examensarbeten, som både skall vara industrirelevanta och använda bra vetenskaplig metodik. Men tidigare har det saknats erfarenheter kring hur Bolognaprocessens examensmål konkret uppnås. Genom att gå i bräschen för denna utveckling visar BTH framfötterna. Även om fokus i projektet kommer vara programvaruteknik tror vi att flera delar är av intresse även för exjobb i andra ämnen, säger Robert Feldt.

Text Robert Feldt

Redigera
Share Dela