Eventuellt samarbete med Högskolan på Gotland

Leif Borgert, rektor vid Högskolan på Gotland (HGo) har av sin styrelse fått i uppdrag att närma sig rektorerna vid de tre lärosätena inom Akademi sydost med en förfrågan om möjligheten för HGo att delta i den strategiska allians som Akademin utgör. Avsikten är att genom samverkan rationalisera delar av sin verksamhet. De tre rektorerna har lovat att överväga närmandet men finner att ett seriöst ställningstagande kräver en djupare analys av vilka samverkansför- och nackdelar som skulle kunna uppstå för Akademin respektive HGo vid ett deltagande i Akademi sydost.

För att belysa förutsättningarna och skapa underlag för ett ställningstagande om ett eventuellt deltagande av Högskolan på Gotland i Akademi sydost, önskar styrgruppen en fördjupad analys av tänkbara samverkansområden mellan HGo och minst ett av lärosätena inom Akademi sydost, utgående från HGo:s och Akademi sydosts perspektiv.

Projektledare är Ursula Hass, Linköpings universitet. Karin Bengtsson (HGo) ska ingå i projektorganisationen tillsammans med Anders Åberg (Vxu), Bo Bergbäck (HiK) och Benny Lövström (BTH). Till delprojektgruppen knyts Per Sundström, bitr projektledare, Akademi sydost, som administrativt stöd.

Projektet initieras 2007-02-01 och slutrapporteras skriftligt senast 2007-05-31.

Redigera
Share Dela