Redaktionellt

Intranytt är en webbaserad personaltidning som ges ut var 6:e vecka. Tanken är att varje nummer ska ha ett aktuellt tema, och några stående ämnen, så som profilen, projektet och Personalavdelningen tipsar.

Som personal på högskolan har du stor möjlighet att påverka innehållet. Skriv kommentarer till det du läser, för upp ett intressant ämne för diskussion i en insändare, tipsa om nyheter, eller hjälp till med nästa nummer.

I redaktionen finns representanter från högskolans olika delar (målet är att alla sektioner, och de enheter som så önskar, ska vara representerade). Varje temanummer kan också ha ett antal medarbetare som är specialister på det aktuella temat.

Redaktion nr 2/2004:

Jenny Gustavsson

Josefin Dahlander

Åsa Robertsson

Monica Nilsson

Ytterligare medverkande:

Lars Haikola

Sune Håkansson

Malin Johansson

Tomas Johansson

Utgivningsplan, våren 04:

nr 4. utkommer den 4 juni

Deadline för reportage och insändare är kl 12:00 fredagen före publiceringsdatum.

Trevlig läsning!

Jenny Gustavsson, redaktör

tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela