Redaktionellt

Intranytt är en webbaserad personaltidning som ges ut tre gånger per termin. Varje nummer har ett aktuellt tema.

Som personal på högskolan har du stor möjlighet att påverka innehållet. Skriv kommentarer till det du läser, för upp ett intressant ämne för diskussion i en insändare, tipsa om nyheter, eller hjälp till med nästa nummer.

Medverkande skribenter nr 4/2007:

Sara Persson, FOR (infoavd.)

Lars Haikola, HLE

Monica Nilsson, FOR (personalavd.)

Staffan Stranne, TKS

Magnus Ekblad, FOR

Mia Trahn, FOR (infoavd.)

May Gulis, studentsköterska

Carina Sörgårn, Växjö universitet

Kontakta Sara Persson om du vill skriva något till nästa nummer

Redigera
Share Dela