Intranytt

Notiser

Inbjudan till hss 05

(HSS05) Konferensen HSS 05, Högskola och samhälle i samverkan, anordnas i Tønsberg, Norge, den 1-3 juni i år. Senast konferensen anordnades var det på Blekinge Tekniska Högskola 2003.

Pil Mer information om HSS05

Modernisering av kårobligatoriet

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Regeringen har tagit beslut om direktiven till en utredning som syftar till att modernisera kårobligatoriet.

– För mig är ett starkt studentinflytande genom studentkårerna och en livaktig studentverksamhet vid nationerna av stor vikt, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky.

Pil Läs pressmeddelandet om kårobligatoriet

Examination på webben får positivt bemötande

(Umeå universitet) Antalet studenter per lärare ökar, och lärarna får allt svårare att hinna med. Att utöka webbanvändandet kan delvis lösa problemet. Bertil Roos vid Umeå universitet visar nu att både lärare och studenter är positiva till internetbaserad examination.

Pil Läs pressmeddelande om webbexamination

Försök med elektronisk studiemedelsansökan

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Regeringen har beslutat att göra det möjligt för CSN att bedriva försöksverksamhet med elektroniska ansökningar om studiemedel.

Bakgrunden till beslutet är CSN: s arbete med att vidareutveckla 24-timmarsmyndigheteten.

Pil Läs pressmeddelande om elektronisk studiemedelsansökan

Nya rektorer

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Regeringen har beslutat att anställa Mats Ericson som rektor vid Idrottshögskolan i Stockholm från och med den 1 april 2005 till den 31 mars 2011. Regeringen har också beslutat att anställa Marie-Louise Ekman som rektor vid Kungliga Konsthögskolan från och med den 1 juli 2005 till den 30 juni 2008.

Pil Läs pressmeddelandet om Mats Ericsson

Pil Läs pressmeddelandet om Marie-Louise Ekman

42 länder antog strategi för utbildning för hållbar utveckling

(Miljö- och samhällsbyggnadsdep.) Miljö- och utbildningsministrar från Europa, Nordamerika och Centralasien har antagit en strategi och en genomförandeplan för utbildning för hållbar utveckling. Miljöminister Lena Sommestad var ordförande för FN-mötet om utbildning för hållbar utveckling.

Pil Läs pressmeddelandet om hållbar utveckling

521 miljoner kronor till forskning vid landets universitet och högskolor

(Regeringen) I den forskningspolitiska propositionen Forskning för ett bättre liv (2004/05:80) föreslås förstärkningar av forskningen vid samtliga universitet och högskolor. Resurserna för forskning och forskarutbildning ökar med totalt 521 miljoner kronor under perioden 2005 - 2008. Dessutom tillförs holdingbolagen vid universitet och högskolor nytt kapital. Sverige ska också stärkas som forskningsnation. Insatserna berör såväl grundforskning som behovsmotiverad forskning och ska leda till nya svenska innovationer för tillväxt och hållbar utveckling.

Pil Pressmeddelande: Förstärkt stöd till starka forskningsmiljöer

Pil Pressmeddelande: Många insatser för näringslivsinriktad FoU och kommersialisering av forskningsresultat

Pil Pressmeddelande: 350 miljoner kronor till teknisk forskning

Pil Pressmeddelande: 400 miljoner kronor till medicinsk forskning

Pil Pressmeddelande: 521 miljoner kronor till forskning vid landets universitet och högskolor

Pil Pressmeddelande: En kraftfull satsning på svensk forskning

Pil Pressmeddelande: 210 miljoner kronor till forskning om hållbar utveckling

Pil Forskningsproposition

PilSammanfattning av propositionen

Swedish brain power – nätverk för forskare ska spara miljarder

(KK-stiftelsen) Swedish Brain Power är en av de största svenska satsningarna som gjorts inom medicinsk forskning. Hundra miljoner ska satsas de närmaste fem åren för att skapa en helt ny modell för samarbete inom forskningsvärlden - ett samarbete som ska lindra demenssjukdomar för hundratusentals äldre.

PilLäs om Swedish Brain Power

SURFA DIG GENOM HJÄRNAN – ETT WEBBASERAT ÄVENTYR (Forskning.se) Forskning.se har lanserat ”Se hjärnan” - ett tredimensionellt webbaserat äventyr som åskådliggör hur vår hjärna ser ut och fungerar, ända ner på cellnivå. Forskningsfronten presenteras med senaste tekniken. Texter, illustrationer och 3D- animeringar förklarar komplicerade saker på ett lättöverskådligt och pedagogiskt sätt. Innehållet bygger på den samlade internationella forskningen om hjärnan och presenteras populärvetenskapligt.

Pil Till "Se hjärnan"

Granskningen av lärarutbildningen

(Högskoleverket) Den stora friheten för lärarstudenterna att själva forma sin utbildning har lett till att många får en utbildning utan struktur och fördjupning. Centrala kunskapsområden saknas och vissa studenter kan få svårt att hitta passande lärarjobb efter utbildningen.

PilLärarutbildningen har allvarliga brister

PilStudenterna garanteras inte undervisning i hur man lär barn att läsa och skriva

PilStudenterna: "Man kan glida igenom delar av utbildningen"

Kraftig ökning av antalet anmälda till högskoleprovet

(Högskoleverket) 51 641 personer har anmält sig till vårens högskoleprov den 9 april. Det är 4 854 (10,5 procent) fler än förra våren. Det visar siffror från Högskoleverket.

Pil Läs pressmeddelande om högskoleprovet

linje

Sammanställning: Jenny Gustavsson

pil tillbaka

Redigera
Share Dela