Tema internationalisering

En mångkulturell högskola ställer krav på personalen

I och med det ökande antalet antagna studenter från utlandet ökar kraven på personal och studenter på högskolan. erika qvist på international office ser tre områden där vi måste bli bättre på att förstå andras behov.

Flaggor

Tänk tvåspråkigt

Med omkring 200 studenter som inte talar svenska ökar kravet på vilket språk vi använder. Erika ger skyltningen i högskolans lokaler som ett exempel. I dag är de flesta skyltar bara på svenska. De studenter som inte förstår språket får svårt att hitta när det inte finns en reception att vända sig till. Det är viktigt att tänka på målgruppen för den information vi förmedlar, exempelvis via e-post. Vem vänder den sig till? Behöver den överstättas till engelska?

Tänk tvärkulturellt

Många olika kulturer är representerade på högskolan. Kulturer som fungerar på skilda sätt. Erika menar att vi i större utsträckning måste bli medvetna om att det vi säger inte uppfattas på samma sätt av alla. Det blir allt viktigare att hitta nya infallsvinklar när vi förklarar saker, att frångå invanda tankebanor.

– Det går inte alltid fråga om personen i fråga har förstått. Att svara nej på en sådan fråga kan anses som oartigt. Be istället personen upprepa det du sagt.

Tänk på att vara tydlig

Risken för missförstånd ökar när flera språk är inblandade. Det kan vara översättningsmissar, begränsat ordförråd och kulturella skillnader. Att vara tydlig är väldigt viktigt.

Text: Jenny Gustavsson

Bild: www.sxc.hu

tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela