Tema profilering

Att konsumera är inte tillräckligt

- tillämpad it i praktiken

En uppslagen bok. På högra sidan är ett hål utskuret. I hålet ligger en mobiltelefon. På BTH har våra studenter tillgång till datorer dygnet runt och inlämningsuppgifter och uppsatser skrivs på dator. Men är väl inte det som avses med tillämpad IT?

Försprång i det interaktiva lärandet

Nail Ibragimov menar att tillämpad IT är viktigare för icke-tekniska ämnen som humaniora, samhällsvetenskap och liknande, än för de tekniska ämnena. Det är viktigt att tänka på människan som står i centrum för all teknik som utvecklas. Tillämpningarna av tekniken ska vara till för att förbättra tillvaron för människan. Till exempel så bidrar inte matematiken enbart till nya tekniska uppfinningar, utan också till att göra världen bättre för oss människor.

– Jag har kontakter med universitet i Colombia, Bahrain och Cypern, och de vill att jag ska komma dit och undervisa. Jag vill gärna hjälpa dem att utveckla forskningen inom tillämpad matematik, men jag är inte så förtjust i att resa och av att vara borta så långa perioder som ett sådant arbete skulle kräva, säger Nail Ibragimov. På BTH har vi inom matematiken möjligheten att utveckla ett framgångsrikt centrum för nätbaserad undervisning, som bygger på interaktivitet, vilket jag ser saknas i liknande undervisning på de ställen där jag har kontakter.

Bedömning av informationsteknikens värde

Managementhögskolan har en vision och en stark vilja att utveckla sina ämnen så att de är användbara i ett modernt informationssamhälle. Det faktum att de finns på en teknisk högskola med inriktning mot informationsteknologi ger dem en unik möjlighet att utveckla utbildningar som bygger på djupa tekniska kunskaper.

– Vi lägger stor vikt vid att ge studenterna förmågan att analysera och bedöma informationsteknologins värde, effekter och tillämpning i olika ekonomiska och organisatoriska sammanhang, säger Stefan Hellmer. Varje kurs har någon typ av IT inriktning i form av datorlaborationer/inlämningsuppgifter eller dylikt. Våra utbildningsprogram har mer IT tillämpningar än vad som är vanligt på andra skolor.

Ett nytt släkte behövs

– Det är inte konstigt om våra studenter inom humaniora ställer sig frågande till varför vi vill att de ska lära sig så mycket om IT, säger Danuta Fjellestad. Om de har valt att studera engelska vill de inte läsa datavetenskap. Varför räcker det inte att bara vara en konsument av IT?

Grundläggande datakunskaper är ett vanligt krav i många arbeten. Tyvärr är det fortfarande få som har kunskapen att kombinera IT-kunskapen med språk- och litteraturkunskaper. Här ser humanisterna på BTH en möjlighet att hjälpa till att utveckla en unik kombination av färdigheter.

– Det kommer att göra våra studenter mycket attraktiva på arbetsmarknaden, säger Danuta Fjellestad och citerar Brenda Laurels Computers as Theatre: “To develop the new technologies, we need a new breed of creative individuals, most likely those associated with poetry, writing, and theatrical direction.”

Text: Jenny Gustavsson

Bild: Eddie Andersson

Tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela