Tema: offentlighet och it

En juridisk vägledare i distansdjungeln

Vem äger ett kursmaterial som producerats i tjänsten? kan jag återanvända studentarbeten utan att fråga om lov? är inlägg i diskussionsforum & chattar allmänna handlingar? är det ok att publicera foton på studenter och lärare på kurswebben?

Efter en förfrågan hösten 2002 från KTH, Karolinska institutet, Umeå universitet och andra lärosäten, tog Nätuniversitetet initiativ till projektet ”Legala handboken”. Syftet med projektet var att utveckla rekommendationer för rättstillämpningen på det område inom lagstiftningen som är relevant för produktion och genomförande av IT-stödd distansutbildning.

Resultatet blev, förutom några rapporter, en webbaserad vägledning med ett antal videofilmer och en interaktiv kursdel samt ett diskussionsforum för utbyte av tankar, tips och idéer på hur man bäst löser de legala frågor som uppstår i samband med nätkurser.

Läs mer på www.legalahandboken.netuniversity.se

Text: Jenny Gustavsson

pil Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela