Samarbete på vårdområdet

Styrgruppen har väckt frågan om att eventuellt initiera ett nytt delprojekt. Parallellt med detta har Britt-Inger Saveman (HiK) Karin Dahlberg (Vxu) och Ylva Hellström (BTH) arbetat fram en programförklaring för vårdvetenskapens utveckling inom Akademi sydost.

Man konstaterar i programförklaringen att övergripande diskussioner bör föras kring magisterutbildningarna, specialistutbildningarnas bredd och djup, kopplingen mellan specialistutbildningar och magisterutbildningar, utveckling av masterutbildningen i relation till specialistutbildningarna och magisterutbildningarna i relation till forskarutbildningen.

För att åstadkomma detta har en projektgrupp formerats, bestående av Britt-Inger Saveman (HiK) Eva Benzein (HiK), Annika Larsson Mauleon (BTH), Margareta Ekebergh (Vxu), Lise-lotte Ozolins (Vxu), samt Karin Dahlberg (Vxu).

Styrgruppen avvaktar med beslut om inrättande av ett delprojekt på detta område. Författarna till programförklaringen inbjuds tillsammans med de tre prefekterna/sektionschefen till styrgruppens sammanträde i mars.

Redigera
Share Dela