Tillgänglig hälsokommunikation på Hälsotorget

På sektionen för hälsa upp bygger vi upp forskning och utvecklar utbildningar inom hälsa och teknik. ett sådant forskningsområde som vi jobbar med är hälsotorg, hälsokommunikation och ikt (informations och kommunikationsteknologi).

Hälsotorg är en ny typ av offentlig arena för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Den är tänkt som en mötesplats för information om hälsa och egenvård och möjlighet att kunna samtala med professionell hälso- och sjukvårdspersonal om sin egen hälsa och livsstil.

Hälsotorgen skall också kunna erbjuda olika typer av gruppaktiviteter som kan främja hälsa ur ett brett perspektiv. Att ha ett arena perspektiv innebär ett hälsofrämjande angreppssätt som präglas av helhets- och processtänkande, delaktighet och samarbete. Genom våra studier vill vi se vilken potential Hälsotorget har som en hälsofrämjande arena och hur IKT kan ge stöd åt morgondagens Hälsokommunikation på Hälsotorg.

Det finns många spännande och intressanta aspekter att studera inom det här området. Ett forskningsprojekt som håller på att ta form har fokus på att studera hur Digital Interactive Television (DiTV) som verktyg, kan göra hälsokommunikation på Hälsotorg tillgänglig för "alla" och stödja hälsokommunikation och hållbart lärande för hälsa.

I linje med arenaperspektivet skall de som använder hälsotorgen och hälsokommunikationen vara med och utforma verksamheterna och DiTV verktyget. Därför skall vi skapa en "verkstad" där brukare och hälsotorgspersonal, tekniker utvecklar samt studerar utvecklingen och resultatet tillsammans.

Vi som jobbar med det här forskningsprojektet är Amina Jama, presumtiv doktorand och Ewy Olander vid Sektionen för hälsa samt professor Bo Haglund vid Karolinska Institutionen. Från den tekniska sidan är Hans Tap, tvärplattformschef för Hälsa och teknik och Rune Gustavsson TEK avdelningen för Interaktion och design involverade. Vem som ytterligare skall vara med i forskningsarbetet och tillföra teknisk kompetens eller kompetens från näringsliv, landsting och kommun är ännu inte klart. Kanske det är någon på BTH som läser det här, som blir intresserad? Då är du välkommen att kontakta Amina och Ewy.

Text: Amina Jama och Ewy Olander

Redigera
Share Dela