Projektet

Piitsa – ett projekt med tjänstekvalitet i fokus

Markus FiedlerHar du någonsin varit med om att sitta fast i en bilkö och önska att du hade fått information om trafiksituationen tidigare? Då hade du kunnat planera om resrutten och hinna fram till det där viktiga mötet i tid. Har du kanske en navigator i bilen, som hjälper dig att hitta snabbaste och lämpligaste vägen från bostaden till hotellet, under sommarsemestern?

Beskrivningarna ovan är nog bekanta för flertalet av oss och är exempel på situationer där tekniken skulle kunna förbättras för att hjälpa oss konsumenter. Markus Fiedler, som arbetar på avdelningen för telekommunikationssystem vid sektionen för teknik, är en av flera personer som kommer att arbeta med ovanstående problemställningar de närmaste åren. Fiedler och BTH är nämligen samarbetsparter i ett nystartat Vinnova-projekt, PIITSA, som påbörjades i januari 2004 och som ska pågå fram till december 2006. Förutom högskolan är också Vägverket region Stockholm, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut samt det Växjöbaserade företaget AerotechTelub involverade.

PIITSA står för ”Personlig Information i Intelligenta Transportsystem genom Sömlös kommunikation och Autonoma beslut”. För att konkretisera innebörden så återknyter vi till exemplet i ingressen: du använder en navigator för att planera en resa från punkt A till punkt B. Din navigator kommer under resan att behöva kommunicera med ett antal olika trådlösa nät. Du som konsument ska självklart inte märka när kommunikationen ändras från att kommunicera med ett nät till ett annat, det vill säga den sömlösa kommunikationen måste fungera obemärkt. Du vill självklart inte heller upptäcka att täckningen försvinner i ett område och att du som följd inte kan använda din handdator.

– I PIITSA-projektet vill vi få fram en tjänst som väljer det bästa för kunden utifrån en kvalitetsavvägning, säger Markus Fiedler. Syftet med forskningen i projektet är att vi ska definiera de kommunikations- och beslutsfunktioner som krävs för att hantera förändringar som uppstår när sömlös kommunikation via flera kommersiella trådlösa kommunikationssystem utnyttjas, fortsätter Fiedler.

De funktioner som avses är NSB (Network Selection Box) och ADM (Autonomous Decision Maker) och gränssnittet däremellan. NSB är en nätverksfunktion som hanterar val av nät när en terminal rör sig i ett område med flera alternativa/kompletterande kommunikationssystem. ADM är en intelligent och självständig beslutsenhet som hanterar säkerhetskritiska aspekter bland annat genom att ta hänsyn till den kvalitet som kommunikationskanalen tillhandahåller.

– Forskningen i projektet kommer förhoppningsvis leda till att vi som konsumenter i framtiden får en bättre tjänstekvalitet inom området. Redan på kort sikt kommer dock projektet att få positiva effekter i form av att våra studenter på högskolan kommer att få möjlighet att skriva examensarbeten i anknytning till projektet, avslutar Fiedler.

VILL DU VETA MER?

Kontakta: markus.fiedler@bth.se

Text: Madeleine Pettersson

Bild: Madeleine Pettersson

tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela