Det är nu arbetet börjar

Liliann Bjerström

Blekinge har blivit utsett till årets studentregion 2005 av sveriges förenade studentkårer (sfs). många tror och hoppas att det kommer att innebära en ökad ström studenter till högskolans utbildningar. ett resultat som syns redan i dag är att kommunerna kämpar vidare med att förverkliga den handlingsplan som ansökan baserades på.

– Nu måste vi fylla projektet med substans och kvalité. Att vara årets studentregion innebär inte bara happenings, även om det också är viktigt. Nu ska vi genomföra de planer vi har tagit fram i samarbetet, säger Liliann Bjerström, ledamot i styr- och ledningsgruppen för Studentregion Blekinge.

Synergieffekter nästa steg

Samarbetet mellan kommunerna var redan från början baserat på flera lokala, och några regionala arbetsgrupper. I de lokala arbetsgrupperna som jobbar med bostäder, den sociala miljön och näringslivet arbetar man vidare.

– Vi kommer att arbeta mer intensivt med att hitta synergieffekter mellan de lokala arbetsgrupperna på de olika orterna, i synnerhet när det gäller näringslivsfrågorna, säger Liliann Bjerström. Det är viktigt att hitta sommarjobb, praktikplatser och ex-jobb. Hur hittar företag i Karlshamn rätt studenter, om dessa finns i Karlskrona, till exempel?

Fadderföretag och mentorskap är också något man planerar att kunna erbjuda studenterna under det kommande året.

– När det gäller kommunikationerna, som var ett arbete som sköttes på regional nivå, genomför vi kontinuerliga uppföljningar för att skapa en grund för ett permanent beslut, berättar Liliann Bjerström.

Samarbete rätt väg

Liliann Bjerström, som är utvecklingsstrateg på Karlskrona kommun, började jobba strategiskt med studentfrågor för två år sedan. Det var från början inte självklart att kommunerna skulle samarbeta i frågan.

– I dag kan jag inte föreställa mig hur det skulle ha varit om inte de andra kommunerna hade hakat på och gjort samma stora arbete som vi har här i Karlskrona. Jag tror inte det hade varit möjligt att söka som stad. Det hade skapat slitningar mellan kommunerna och mellan studenterna. Att arbeta tillsammans var rätt. Vi nådde det bästa tänkbara resultatet.

Liliann Bjerström berättar också att Studentregion Blekinges styr- och ledningsgrupp nu ska utökas med en representant från SFS.

– Eftersom deras utmärkelse baseras på saker man har för avsikt att göra, inte saker man redan drivit igenom, vill de sitta med för att se hur arbetet fortskrider. Det är en sporre för oss alla.

Sval debatt

Den 26 oktober hölls en paneldebatt mellan kommunalråden och studenterna. Debatten var viktig för projektets fortsatta utveckling och projektgruppen såg den som en grundsten för det fortsatta arbetet. De hoppades på indikationer på om de ämnesområden man satsar på är rätt. Tyvärr var det få intresserade studenter som kom till debatten. Trots det hölls en intressant diskussion om hur arbetet med Blekinge som studentregion ska fortgå. Något som framhölls vid flera tillfällen var att det inte är ett projekt som pågår under en begränsad tid, utan en process som har startat. En process som syftar till att ge bestående förändringar för Blekinges studenter.

Fria resor mellan campusorterna är bara en liten del av ett sådant arbete. Något som ofta framhålls i marknadsföring är att Blekinges studenter inte behöver bo på den ort de studerar. Roland Wallgren, vd för Ronnebyhus uttryckte sin förhoppning om att man även i bostadssituationen skulle kunna starta ett regionalt samarbete där bostadsgarantin är regional, istället för som i dag, ortsberoende.

Vad händer under 2005?

Ett kalendarium med olika evenemang under året Blekinge är årets studentregion kommer att vara klart lagom till invigningen.

Invigningen hålls samtidigt som SFS officiellt delar ut utmärkelsen Årets studentregion. Till invigningen, som kommer att hållas i december, är både studenter och personal välkomna.

Under våren arrangeras en konferens om arbetet med Studentregion Blekinge i samarbete med SFS. Konferensen hålls på uppdrag av SFS och målgrupp är kommuner och studenter runt om i landet som är intresserade arbetet. Ett av kriterierna för att få utmärkelsen är just att det arbete man gjort, och kommer att göra, ska gagna alla studenter i landet.

Text: Jenny Gustavsson

Foto: Jenny Gustavsson

bakåt | till löpsedeln | nästa

Redigera
Share Dela