Brist på ingenjörer

Högskoleverket publicerade i början på mars en rapport om utbildningar och arbetsmarknad som dels är tänkt att fungera som vägledning för blivande studenter, dels som planeringsunderlag för universiteten och högskolorna. För att underlätta för lärosätena att planera utbildningarna efter arbetsmarknadens behov gör Högskoleverket tillsammans med SCB årligen prognoser för drygt 30 olika utbildningsgrupper.

För ungefär hälften av utbildningsgrupperna beräknas det bli balans eller god balans mellan antalet examinerade och arbetsmarknadens efterfrågan. För programmerare, socionomer och lärare i skolans tidigare år kommer arbetsmarknaden att vara balanserad om fyra, fem år, medan det för andra grupper finns en påtaglig risk för över- eller underskott på examinerade.

En utbildningsgrupp det kan bli brist på är ingenjörer, framförallt gäller det högskoleingenjörer i och med kommande pensionsavgångar. Om nybörjarna på civilingenjörsutbildningarna fortsätter att minska kan även underskott på civilingenjörer uppstå om några år.

Klicka här om du vill läsa mer

Källa: Högskoleverket

Redigera
Share Dela