Intranytt

Tema: flexibelt lärande

En inspirationskälla för utveckling av distanskurser

Svenska hushåll är världsledande genom att vi har flest datorer i hemmen. det håller på att revolutionera de sätt som vi söker information, köper varor och tjänster, betalar räkningar och inte minst studerar. där kommer myndigheten för sveriges nätuniversitet in. den ska informera om kursutbud men också främja utvecklingen av it-stödd distansutbildning.

I ett rött rum sitter en kille framför en laptop.

Information om utbudet

Blekinge Tekniska Högskola är en av 35 universitet och högskolor som verkar inom Sveriges nätuniversitet. Första året 2002, hade BTH 57 IT-stödda distanskurser. Ifjol var det 110. Det sammanlagda utbudet i Nätuniversitetet var omkring 2 600. Andelen längre program har också ökat markant liksom utbudet av kurser utan obligatoriska möten på campus. Myndighetens uppdrag är att erbjuda en effektiv och relevant presentation av utbudet tillsammans med lärosätena.

Stöd i utvecklingen

Detta är ju den ena sidan av myntet. På den andra sidan hittas främjandearbetet. Myndigheten ska ge universitet och högskolor stöd av hög kvalitet och relevans för samverkan kring IT-stödd distansutbildning inom Sveriges nätuniversitet. Myndigheten ska också främja utveckling av IT-stödd distansutbildning inom områden som saknar sådan. Hittills har det arbetet skett i ett 50-tal olika projekt, och BTH är en part i flera av dem.

En rimlig kåravgift

Högskoleingenjör on-line med Anders Nelson, BTH, som projektledare är ett sådant. I höst blir tredje årets intag till den treåriga utbildningen. Där har man fått brottas med administrativa hinder som vilken nivå som är rimlig för kåravgift när studenten under ett år går kurser vid åtta lärosäten.

Företagsekonomiska distansutbildningar sonderades i en förstudie. Det fortsatta arbetet ska driva på utvecklingen av bättre IT-stött kursutbud, från A ända till D-nivå. I delen Civilekonom online är BTH:s Lesley Appelgren tongivande. Övriga parter är Högskolan i Kalmar, Uppsala universitet och Högskolan Trollhättan/Uddevalla. Det var två exempel inom ämnessektorn.

Kvalitetssäkring

Minst lika viktigt är det stödjande arbetet för att höja kvalitet och då aktualiseras naturligtvis definitionsfrågan - vad är IT-stödd distansutbildning? Frågan har penetrerats i projektet ”Kvalitet i IT-stödd distansutbildning”. Målet har varit att nå en gemensam samsyn som lämnar spelrum för utveckling. Arbetet med en resursbank för utveckling av nätbaserade kurser har varit ett projekt i den andan. BTH var också aktiv i det arbetet.

Från myndighetens sida märker vi ett stigande intresse från omvärlden kring Sveriges nätuniversitet. Inte för att vi världsledande inom detta men vårt sätt att arbeta verkar inspirerande.

Vill du veta mer?

PilNätuniversitetet

Pil Projekt för främjandet av utvecklingen av IT-stödd distansundervisning

Pil Högskoleingenjör on-line

Pil Resursbank för utveckling av nätbaserade kurser

Linje

Text: Ann Sofie Fredriksson, informatör på Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

Bild: www.sxc.hu

pil tillbaka

Redigera
Share Dela