En tillgänglig webbplats

Webbsida - tillgänglig version

Under hela 2007 har arbetet med att tillgänglighetsanpassa www.bth.se pågått. den 12 november kommer den nya webbmallen publiceras och sedan börjar ett omfattande arbete.

Enligt ett riksdagsbeslut ska alla myndigheters webbsidor i Sverige tillgänglighetsanpassas. Vi på BTH har redan inlett detta arbete och kommer snart att publicera den tillgänglighetsanpassade mallen. Det handlar inte om en ny webbplats, vi har inte ändrat något i strukturen, de förändringar som är gjorda har gjorts utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

I december 2007 ska arbetet med att tillgänglighetsanpassa www.bth.se vara klart. Det innebär dock inte att tillgänglighetsarbetet är avslutat i och med detta. Tillgänglighetsarbetet kommer vara en integrerad och nödvändig del av det dagliga arbetet med BTH:s webb.

Den tillgänglighetsanpassade webbmallen är i stort sett klar. Den 12 november övergår vi till den nya webbmallen. Då behöver alla som är ansvarig för en sida gå igenom sina sidor och se så att det ser ut som det ska. Till en början är det tre delar som är viktigast att prioritera:

  • Rubriker ska skrivas med små bokstäver (förutom första bokstaven).
  • Länktexterna ska vara begripliga. Det vill säga en länk får inte bara heta länk eftersom det då är i det närmaste omöjligt att veta var man kommer. Skriv därför hellre till exempel Mer information om tillgänglighetsarbetet.
  • Alla bilder ska ha beskrivande texter, så kallade alt-texter.

För dig som publicerar på BTH:s webbplats innebär övergången vissa förändringar, bland annat kommer vi att börja använda ett nytt redigeringsverktyg, och en utbildning i detta är därför nödvändig.

Viktiga datum:

6 november:

10.00 - 12.00 eller 13.00 - 15.00 utbildning i det nya redigeringsverktyget för samtliga webbpublicister, i IT-verkstan Ronneby.

7 november:

10.00 - 12.00 eller 13.00 - 15.00 utbildning i det nya redigeringsverktyget för samtliga webbpublicister, i IT-verkstan Karlskrona.

8 november:

10.00 - 12.00 utbildning i det nya redigeringsverktyget, i IT-verkstan Karlskrona.

9 november:

13.00 - 15.00 utbildning i det nya redigeringsverktyget, i sammanträdesrum K-3236, Campus Karlshamn.

Anmälan till någon av ovanstående tvåtimmarsutbildning görs till webbredaktör Sara Persson (sara.persson@bth.se) senast den 5 november.

11 november:

DAT gör fullständig backup.

12 november:

Tillgänglig mall publiceras.

31 december:

Enligt rektorsbeslut ska våra publika sidor på www.bth.se vara tillgänglighetsanpassade.

Gå in på www.bth.se/tillganglighetsarbetet där finns bland annat information om hur du kan förbereda dig inför övergången till den tillgängliga webbmallen.

Text: Mia Trahn och Sara Persson

Redigera
Share Dela